Euroopan ammattitaitoviikko - ammattiosaamisen ja eurooppalaisen yhteistyön juhla

05.11.2018

Tällä viikolla Euroopassa juhlistetaan ammattiosaamista ja eurooppalaista yhteistyötä. Euroopan ammattitaitoviikon tavoitteena on nostaa esiin ammattiosaamisen keskeinen rooli yhteiskunnassamme – harva asia meidän eurooppalaisessa arkipäivässämme sujuisi ilman hyvin koulutettuja ammattilaisia! Viikon vaikutukset näkyvät yli 1200:ssa tapahtumassa, osa Suomessa. Päätapahtuma järjestetään Itävallassa Wienissä. Ensi vuonna se järjestetään EU-puheenjohtajuuden myötä Helsingissä. Kolmessa vuodessa Euroopan ammattitaitoviikosta on tullut perinne.

Suomessakin on syytä juhlia, sillä ammatillinen koulutuksemme on Euroopassa ja maailmalla hyvässä maineessa. Samalla ammatillinen koulutus, ja erityisesti kansallinen keskustelu siitä, on polarisoitunutta. Maailmalla uudistuksemme saavat osakseen suurta kiinnostusta, tunnustusta ja kiitostakin. Erityisesti kiinnostusta herättää se, miten olemme osuvasti ennakoineet eteen tulevia megatrendejä ja muutoksia työelämässä sekä opiskelussa. 

Osoituksena ammatillisen koulutuksemme tulevaisuusorientaatiosta on myös sen kansainvälisyys. Ammattiopiskelijoista joka seitsemäs käy vaihdossa, opettajia vaihtoon lähtee kolmetuhatta vuosittain ja oppilaitoksissa on joka vuosi käynnissä satoja kehittämishankkeita. Suomessa on myös erinomaiset mahdollisuudet lähteä vaihtoon sosioekonomisesta asemasta riippumatta, myös erityisopiskelijalla. Vielä on kuitenkin tarpeen vähentää eriarvoisuutta esim. sukupuolten, alojen tai paikkakuntien näkökulmasta, jotta jokaisella on mahdollisuus kansainvälistyä.

Vaikka ammattiin opiskelevien ulkomaanjaksoista 95% keskittyy Eurooppaan, kuuluu kansainvälisyyteen tänä päivänä paljon muutakin. On lisääntyvää Aasia-liikkuvuutta, koulutusvientiä, globaalia tutkintoyhteistyötä sekä kehitysmaiden tukemista. Laajenevan maailmallistumisen myötä myös eurooppalaisesta yhteistyöstä on kuitenkin syytä pitää kiinni. Onhan EU-yhteistyö luonut perustan opiskelijaliikkuvuudelle ja esim. ECVET- ja EQF-suositusten kautta, vaikuttanut omalta osaltaan esim. ammatillisen koulutuksen uudistukseen, erityisesti osaamisperusteisuuteen, joustavuuteen ja yksilöllisiin opintopolkuihin. Ammatillisen koulutuksen painoarvo on kasvamassa Erasmus+ -ohjelmassa, nyt kun uutta EU-rahoituskautta suunnitellaan. Mutta samalla, jatkossa on pidettävä huolta myös suomalaisten oppilaitosten omista panostuksista kansainväliseen yhteistyöhön.

”Kansainvälisyys kannattaa” on Opetushallituksen eetos, joka kattaa kaikkien koulutusasteiden kansainvälistymisen. Mutta kansainvälisyys ei vain kannata, vaan myös kannattelee. Se on nähtävissä myös ammatillisen koulutuksen muutoksessa - useinhan kansainvälisyys on valmistanut tulossa oleviin muutoksiin. 

Meidän on yhdessä tunnistettava ammatillisen koulutukseen liittyvät haasteet ja vahvuudet sekä luotava rakentavaa dialogia sekä Suomessa että Euroopassa siitä, miten voidaan parhaiten vastata niin koulutuksen, työn kuin elinkeinoelämän tulevaisuuden haasteisiin. Suomella paljon annettavaa, mutta myös saatavaa. 
Hyvää eurooppalaista ammattitaitoviikkoa! 

Kirjoittaja

Mika Saarinen
Opetusneuvos, Kansainvälistymispalvelut, Opetushallitus

Saarinen Mika