Etelä-Savossa ammatillisen koulutuksen merkitys korostuu entisestään

19.10.2020

Etelä-Savon väestö vähenee vuoteen 2040 mennessä 28000 ihmisellä  eli 19 prosentilla, mikäli kehitys jatkuu tämänhetkisen kaltaisena. Yli 70-vuotiaiden osuus kasvaa ennusteen mukaan merkittävästi. Huoltosuhde on jo nyt maan huonoimpia, joten elinvoiman säilyttäminen ja ylläpitäminen on erittäin haastavaa osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Etelä-Savon ammattiopistolla on tässä keskeinen rooli. Osaajia tarvitaan koko ajan lisää tehtävänkuvien kehittymisen myötä. Myös työelämässä jo olevien osaamista on kehitettävä koko työuran ajan. 

Esedu on tiivistänyt koko ajan yhteistyötään työelämän edustajien sekä alueen muiden oppilaitosten kanssa ja yhdessä etsimme ratkaisuja entistäkin vaikeampaan työvoimapulaan usealla eri alalla. Koulutus- ja oppisopimusten määrä on kasvanut reformin myötä reippaasti ja nyt noin puolet osaamisen kehittämisestä tapahtuukin jo työelämässä. Eri yrityksiin ollaan säännöllisesti yhteydessä ja haasteita ratkaistaan eri toimijoiden muodostamassa verkostossa.

Tasalaatuinen opetus varmistetaan Esedussa käsikirjamallilla. Jokaisesta tutkinnonosasta tehdään ammattitaitovaatimusten perusteella toteutuskokonaisuus ohjeineen, eli ns. masterkurssi. Tästä Moodle-pohjaiseen oppimisympäristöön sijoitetusta masterkurssista tehdään eri käyttötarkoituksiin sopiva kurssitoteutus. Näin varmistamme laadukkaan opetuksen työelämässä, verkossa ja oppilaitoksessa tapahtuvaan osaamisen kehittämiseen. Perustiedot ja -taidot harjoitellaan oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä ja sen jälkeen voi valita etenemisen oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaisesti työpaikalla koulutus- tai oppisopimuksessa, verkossa tai oppilaitoksen monipuolisissa oppimisympäristöissä. 

Ammattilaisten valmentaminen vähenevin resurssein yhä kiihtyvämmin muuttuvaan työelämään on haaste, mutta sen haasteen otamme Esedussa innolla vastaan. Ammattiopisto ja kilpaillulla markkinalla toimiva KasvuEsedu Oy tarjoavat luotettavan kumppanin niin yksilön kuin yhteisönkin osaamisen kehittämiseen. 

Etelä-Savon Koulutus Oy:n toimitusjohtaja Arja Flinkman työn ulkopuolella: Vapaa-aikaani kuuluu golfia, vaellusta, pyöräilyä, juoksemista, ystävien tapaamista sekä mökkeilyä.

Kirjoittaja

Arja Flinkman
Toimitusjohtaja, Etelä-Savon Koulutus Oy

Flinkman Arja