Enemmän, esikuvat ja oppisopimus. Kolme pointtia uraohjaukseen

13.09.2019

Työelämätaidot muuttuvat työnmurroksen edetessä. Epävarmuuden sietäminen, riskinotto, empatiakyky ja oman osaamisen kehittäminen ovat keskiössä. Työelämän vaatimukset ovat amiksille käsitteinä tuttuja, mutta halu harjoitella niitä käytännössä on kova. Into ja ja hyvä asenne työelämää kohtaan näkyvät positiivisena suhtautumisena tulevaisuuteen: 80 % nuorista odottaa innolla työelämää.

Enemmän kaikkea
Enemmän työelämäkokemusta, enemmän käytäntöä, oppitunteja ja läsnäoloa. Näin kaikuvat ammatillisen puolen opiskelijoiden toiveet Nuorten tulevaisuusraportissa. Konkretian kaipuu on todellista. Nuoret haluavat kokemuksia oikeista töistä, jotta he saavat kartutettua työelämätaitojaan ja toisaalta varmuutta omien valintojensa tueksi. Siinä missä lukiolaiset haluavat kaikkea vähemmän, amikset kaipaavat enemmän. Työelämään astutaan haparoivin askelin, varmuus omasta osaamisesta on huteraa. 

Esikuvilla valtava merkitys
Nuorten tulevaisuusvalinnat pohjautuvat sekä omaan kokemukseen että vanhempien, median ja koulun heijastamiin odotuksiin ja toiveisiin. Kuitenkin oman elämänpiirin ulkopuolella olevat julkisuuden henkilöt toimivat nuorten esikuvina. Realististen uratarinoiden näkyvyys eri medioissa on tärkeää. Sitä kautta nuori saa ideoita ja aineksia oman koulutus- ja uratarinankin rakentamiseen.  

Julkisuuden henkilöiden – urheilijoiden, artistien ja kirjailijoiden – lisäksi nuori kuuntelee myös vanhempiaan. Etenkin tytöt kuuntelevat äitiä. Positiivinen puhe työelämästä, omien kokemusten jakaminen nuorelle ja tulevaisuuden vaihtoehdoista laajasti yhdessä keskusteleminen ovat hyviä keinoja auttaa nuorta elämässä eteenpäin.

Oppisopimus
Yli 90 % amiksista suunnittelee hakevansa töitä heti koulun päätyttyä. Ammattikorkeaan hakee työn ohessa puolet amiksista ja erikoisammattitutkintoon tähtää liki kolmannes. Lähes joka viides ammatillinen opiskelija suunnittelee oppisopimuksen suorittamista ja sen suosio on kasvanut vuodessa 6 prosenttiyksikköä. Oppisopimuksen suosion kasvussa näkyy nuorten työelämäkokemusten tarve. Yritysten ja jo työelämässä olevien vastuulla onkin avata nuorille ovet ja tarjota mahdollisuuksia. On tärkeää, että nuorta ohjataan eteenpäin monikanavaisesti ja avoimin mielin. Nuorta tulisi kannustaa myös yrittäjyyteen ja kannustaa olemaan rohkea. Kaikesta tärkeintä kuitenkin on antaa nuorelle tunne ja varmuus siitä, että elämä kyllä kantaa. Mahdollisuuksia on monia ja niihin tulee uskaltaa ennakkoluulottomasti tarttua!

 

Kirjoittaja

Liisa Tenhunen-Ruotsalainen
Johtaja, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT

Tenhunen-Ruotsalainen Liisa