Elämässä eteenpäin – Ohjaamosta jeesiä asiaan kuin asiaan

10.04.2017

Elämässä tulee vastaan tilanteita, jolloin ei tiedä mikä se seuraava askel olisi, mitä nyt pitäisi tehdä tai mistä oikeaa tietoa löytyisi. Näitä tilanteita varten ovat Ohjaamot. Tällä hetkellä nelisenkymmentä paikkaa eri puolilla Suomea ovat valmiina tarjoamaan alle 30-vuotialle tietoa, neuvontaa ja ohjausta.

Ohjaamot sijaitsevat tyypillisesti kuntien keskustoissa, mutta Ohjaamoon voi törmätä yhtä hyvin kauppakeskuksessa kuin kirjastossakin. Jalkautuminen on osa työtä, samalla myös tieto palvelusta leviää. Joku nuori luonnehti Ohjaamoa joskus sanoen kuin kävisi astetta fiksumman kaverin kanssa kahvilla. Tuossa on jotain hyvin kuvaavaa. Juuri Ohjaamoiden tunnelmaan moni vieras kiinnittääkin ensimmäisenä huomiota. Ohjaamot ovat rentoja paikkoja, joissa ei pönötetä. Nuorten palautteiden mukaan Ohjaamot ovat myös kotoisia. Tavoitteena onkin rakentaa paikkoja, joihin on helppo tulla. Paikkoja, joissa kynnys on mahdollisimman matalalla.

Ohjaamoiden ytimessä on monialainen työ, jota eri sektorit ja toimijat tekevät yhdessä. TE-palvelut, oppilaitokset, sosiaalityö tai -ohjaus, nuorisotyö eri muotoineen, työllisyyspalvelut, terveyspalvelut ja niin edelleen. Mukaan mahtuu niin valtion, kunnan kuin kolmannen sektorin toimijoitakin. Työnantajien kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeässä roolissa sekin. Ohjaamo on ikään kuin eräänlainen alusta eri toimijoiden yhteistyölle. Käytännössä se tarkoittaa ammattilaisille uudenlaista työotetta ja -kulttuuria, mutta myös uudenlaisia työpareja ja paljon uutta tietoa. Joillekin se on jopa tarkoittanut ensimmäistä kertaa omaa työyhteisöä.

Mitä nuoret Ohjaamoista sitten hakevat? Tyypillisimmin tietoa ja ohjausta kaivataan työhön ja yrittäjyyteen sekä opiskeluun ja koulutukseen liittyen. Myös oma talous, asuminen sekä terveys ja hyvinvointi herättävät kysymyksiä. Vuonna 2016 Ohjaamoissa asioitiin paikan päällä 110 000 kertaa. Näistä hieman alle puolet oli yksilökäyntejä ja hieman yli puolet asioineista oli miehiä. Valtaosa ohjauspalveluja käyttäneistä oli 18–24 -vuotiaita, mutta Ohjaamot tavoittavat myös tätä vanhempia.

Nuorten kokemukset Ohjaamoista ovat varsin myönteisiä. Palautteissa nousevat esiin sekä se, että nuori sai tarvitsemaansa tietoa, mutta myös se, että ohjaaja kuunteli ajatuksia. Nuoret antavatkin Ohjaamoista saamalleen ohjaukselle kouluarvosanaksi yli yhdeksän. Melkoisen kova meriitti! Työntekijöitä nuoret luonnehtivat huomioiviksi, ammattitaitoisiksi ja mukaviksi. Listaus on hyvä lista myös uusia työntekijöitä ajatellen; tällaisia tyyppejä Ohjaamoihin tarvitaan.

Ohjaamoja on vaikea kuvailla lyhyesti. Helppous ja yhteistyö ovat hyviä avainsanoja. Ohjaamoissa nuori nähdään kokonaisuutena ja yhdellä käynnillä voidaan parhaimmillaan hoitaa monta asiaa eteenpäin. Ohjaamosta saa laaja-alaisesti tukea elämän eri osa-alueiden kysymyksiin. Ohjaamot yhdistävät toimijoita ja luovat tilaa yhteiselle työlle. Ne rakentavat siltoja eri sektoreiden välille ja kutovat palveluverkon aukkoja umpeen parantamalla palvelujen koordinaatiota.

Ohjaamojen on sanottu olevan jotain, josta on unelmoitu ainakin 20 vuotta. Jotain, joka uudistaa nuorten palvelujärjestelmää aivan uudella tavalla. Yksinään Ohjaamot eivät kuitenkaan tee mitään, sillä oikeastaanhan Ohjaamo on vain synonyymi yhteistyölle.

Lisää tietoa Ohjaamoista löydät osoitteesta kohtaamo.info. Kevään aikana aukeavat myös ohjaamot.fi -sivut.

Kirjoittaja

Tuija Kautto
projektisuunnittelija, Kohtaamo

Kautto Tuija

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi