Digitaalinen ohjaus ja henkilökohtaiset oppimispolut yrittäjyyttä tukemassa

20.12.2017

Joulukuun ensimmäisenä päivänä seisoimme ison porukan kanssa Oulun kaupunginteatterin Pikisalissa yleisön edessä. Toinen meistä on äidinkielen ja draaman opettaja ja tekee improvisaatioteatteria. Toinen on matemaattisten aineiden ja yrittäjyyden opettaja ja syvästi perehtynyt digitaalisiin oppimisympäristöihin. Nyt olimme yhdistäneet osaamisemme ja ammattitaitomme yhteisessä hankkeessa. Oli hienoa olla esittelemässä AmisOsaa-tapahtumassa DigOsPe-hankkeen tekijöinä oululaisille opinnonohjaajille kokemuksiamme hankkeesta. Luonnollisesti hankkeessa mukana olleet opiskelijatkin olivat mukana.

DigOsPe-hankkeessa Oulun seudun ammattiopistossa opiskelijat ovat suorittaneet tutkinnonosia yli toisen asteen ammatillisten tutkintojen, lukio-opintojen sekä nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen raja-aitojen. Opiskelijat ovat tehneet tutkinnonosat Yrityksessä toimiminen ja Kahvilapalvelut -opinnot motivoivassa ympäristössä ajantasaista teknologiaa hyödyntäen. Molemmat kokonaisuudet ovat laajuudeltaan 15 osaamispistettä. Olennaista on ollut ottaa huomioon opiskelijoiden aikaisempi osaaminen ja rakentaa heille yksilöllisiä osaamispolkuja.

Opiskelijoiden työskentelyä ja oppimista on ohjattu mm. digitaalisesti Action-kameraa hyödyntämällä. DigOsPe tarkoittaakin digitaalisuuden käyttöä osaamisperusteisen opiskelun tukena.Opiskelijoiden kokemukset DigOsPe-hankkeesta ovat myönteisiä. Kahvilapalvelut-tutkinnonosaa suoritti muun muassa turvallisuusalaa opiskeleva Henri Jarkko. Hän toivoi hyödyntävänsä tätä kokonaisuutta oman ammatillisuutensa laajentajana. Näin hän voi toimia sekä turvallisuusalalla että kahvilassa ammattitaitoisesti. Opiskelija uskoo tutkintorajat ylittävän yhdistelmän auttavan työllistymisessä.

Elintarvikealan opiskelija Jonna Lehtelä suoritti Yrityksessä toimiminen -tutkinnonosan. Hän vuokrasi Lumijoen Varjakasta Hailuoto-laivan ja perusti laivaan kesäkahvilan. Hailuoto-laivalla on hieno historia. Osa yrittäjyyttä on osata tarinallistaa toimipaikkansa historiaa ja välittää tietoa asiakkailleen. Jonna tutustui laivan historiaan kirjallisuuden avulla. Sosiaalisessa mediassa hän kokeili blogia ja Facebook-kanavaa. Facebook toimi hyvin tiedotus- ja markkinointikanavana. Toiminnasta tehtiin hankkeen yhteydessä esittelyvideo AmisOsaa-tapahtumaan. Videolla Jonna itse kertoo laivan historiasta, yrityksen perustamisesta, toiminnastaan ja oppimisestaan.

Opettajina olemme iloinneet siitä, että opiskelijat ovat ottaneet aktiivisesti ja itsenäisesti selvää asioista myös verkossa toteutettavissa opinnoissa. Perustellut sisällöt verkko-opintoina, tarkennettu ohjausaikataulu, menetelmät ja välineet ja selkeä ohjausaikataulu yhteistyökuvioineen ovat luoneet yhteistä pelikenttää toimimiseen joustavasti ammattitaitovaatimukset huomion ottaen. Opiskelijat ovat olleet mukana oppimisen eri vaiheissa luomassa toimintamallia. Opiskelu minäpystyvyyttä tukevassa oppimisympäristössä kannusti opiskelijoita yrittämään parhaansa. Osaamismerkkinä opiskelijoilla oli konkreettiset oppimistulokset asiakaspalvelussa eli saatu maistuva palaute itse tuotetuista tuotteista.

Todella upeaa ja palkitsevaa on mielestämme ollut myös yhteistyö yli oppilaitosten perinteisten työjakojen. Hankkeessa ovat yhdessä opettajien ja opiskelijoiden kanssa työskennelleet opinnonohjaajat eri kouluasteilta, koulutuspäälliköt ja opintopäällikkö. Aivan keskeisessä asemassa on ollut it-tuki ja heidän osaamisensa. Tiimi on tehnyt uutterasti töitä, ja olemme kaikki oppineet valtavan paljon. Erityiskiitoksen ansaitsee hankkeen innovatiivinen projektipäällikkö Merja Paloniemi. OSAOn johdon tuki on mahdollistanut opintojen toteuttamisen hankkeessa ennakkoluulottomasti. Hankkeen esimerkit kannustavat edelleen yhteistyöhön eri kouluasteiden kanssa. 

Action-kameran kuvaa kahvilapalveluiden opiskelujen työssäoppimisesta

Kirjoittajat

Taina Kylmänen
äidinkielen ja draaman opettaja, OSAO Kaukovainion tekniikka

Kylmänen Taina

Tiina Kaakinen
matemaattisten aineiden ja yrittäjyyden opettaja, OSAO Kaukovainion tekniikka

Kaakinen Tiina

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi