Digilaiva on valmis lastattavaksi ammatilliselle koulutukselle

25.05.2015

Maailmantalouden polttavimpia megatrendejä on tällä hetkellä digitalisaatio. AMKEn digitalisaatiotyöpajassa saimme kuulla, että se mullistaa toimialarakenteita ja niissä tarvittavaa osaamista. Hitaasti muuttunut koulutussektorikaan ei tule sen vaikutuksia väistämään. Digitalisaatio tulee vaikuttamaan niin tietotyöntekijöihin kuin fyysistä työtä tekeviin ammattiosaajiin. Teollinen internet tekee tuloaan, jonka seurauksena työntekijöiden on osattava toimia digitaalisuutta hyödyntävillä työpaikoilla. Suomalaisella ammatillisella koulutuksella on mahdollisuus - ja myös suuri vastuu - varmistaa se, että suomalainen ammattiosaaminen tarttuu digitalisaation mahdollistamaan tuottavuuden hyppäykseen. Vastuu ja velvollisuus syntyy siitä, että sillä voidaan taata hyvinvointimme, joka on nyt rapautumassa. Onneksi Suomen digivalmiudet kuuluvat Euroopan parhaisiin!

Yhteistä digitaalista ammatillista koulutusta suunniteltaessa on meidän muistettava, mitä tarkoitusta varten ammatillinen koulutus on olemassa. Ensisijainen tavoite on synnyttää ihmisille laadukasta ammattiosaamista työ- ja elinkeinoelämän käyttöön sekä antaa eväät elämään. Toisena tulee syrjäytymisen ehkäiseminen. Näitä tarkoituksia on palveltava kustannustehokkaammin. Ei kuitenkaan vain kiristämällä tahtia, vaan tekemällä asiat uudella tavalla järkevämmin ja laadukkaammin. Tähän digitalisointi on vastaus.

Miksi digitalisaatio sitten mahdollistaa tuottavuuden ja laadun parantamisen ammatillisessa koulutuksessa? Ensinnäkin se antaa mahdollisuuden joustavampaan ja yksilöllisempään opiskeluun. Opiskelijat voivat päästä digitaaliseen koulutusmateriaaliin käsiksi ajasta ja paikasta riippumatta. Se tukee muuta oppimista ja antaa määrätietoisemmille ja tehokkaammille opiskelijoille mahdollisuuden valmistua nopeammin. Tarpeeton hukkakäynti vähenee. Kun osa opiskelijoista haluaa edetä itsenäisemmin, se vapauttaa resursseja käytettäviksi niihin opiskelijoihin, jotka tarvitsevat enemmän tukea. Työelämä saa näin nopeammin ammattiosaajia työmarkkinoille ja syrjäytymisvaarassa olevat saavat enemmän huomiota. 

Mitä digitaalinen ammatillinen koulutus sitten käytännössä tarkoittaisi? Vahvimmin esiin nousee näkemys, että se on Suomen ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteinen digitaalinen alusta (tai järjestelmä), jonne tuotetaan yhteistä digitaalista koulutusmateriaalia. Myöhemmin mukaan voi tulla myös muita elementtejä kuten arviointiin ja hallintoon liittyviä osia. Koulutusmateriaali olisi ainakin sähköisiä kirjoja, esityskalvoja, opetusvideoita ja -pelejä. Kovalla vauhdilla markkinoille rynnistävät virtuaalitodellisuuskypärätkin ovat jo olleet testattavina osana simulaattoreita. Ne mahdollistavat lähivuosina halpojen virtuaalitodellisuuteen perustuvien oppimisympäristöjen toteuttamisen, joissa esim. sähköasentaja tai lähihoitaja voivat harjoitella osaamistaan todentuntuisissa tilanteissa jopa kotoaan. 

Ensimmäisessä vaiheessa tämä kaikki tarkoittaisi, että yhteinen verkosto suunnittelisi yhteisen alustan lisäksi työnjaon, kuka tuottaa mitäkin materiaalia millekin koulutusalalle. Tavoitteena on synnyttää yhteistä, huippulaadukasta digikoulutusmateriaalia, jota lopulta kaikki mukanaolijat voivat käyttää. Siinä olisi myös ainekset koulutusviennille, koska alusta olisi skaalautuva. Tähän asti esteenä tällaisen alustan syntymiselle on ollut yhteishankkeiden puuttumisen lisäksi se, etteivät opettajat ole jakaneet omia koulutusmateriaalejaan, vaan jokainen on tehnyt omansa itse. Päällekkäinen työ on tarpeetonta ja arvokasta työaikaa menee hukkaan. On ymmärrettävä, että jakamalla myös saa!

Kuinka sitten tulisi edetä ammatillisen koulutuksen digitalisoinnissa? Alamme digitalisoinnista on ollut puhetta jo vuosia. Keskustelua on käyty riittävästi ja kentällä ollaan tietoisia asian tärkeydestä. Opiskelijat suhtautuvat AMKEn teettämän kyselyn mukaan varsin positiivisesti digitalisointiin ja opettajatkin varovaisen vastaanottavaisesti. Se, mitä nyt tarvitaan on, että synnytämme yhdessä muutaman vaihtoehdon järjestelmän ominaisuuksille ja käytännön toteuttamiselle. Näitä vaihtoehtoja sitten tarjoamme kiinnostuneimmille koulutuksen järjestäjille. Tässä onkin oiva agenda AMKEn seuraavalle digitapahtumalle. Digilaiva on valmis lastattavaksi ja odottaa ensimmäisiä rohkeita matkaajiaan!

Lue myös ammatillisen koulutuksen digitalisaation nykytilanne koulutuspalveluissa.

Kirjoittaja

Pekka Lampelto
Asiantuntija, AMKE ry

Lampelto Pekka

"Rohkeilla kokeiluilla edelläkävijöiksi ja huomiselle hyvinvointia"

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi