Ammattitaitokilpailut - näyteikkuna ammattiosaamisen maailmaan!

19.11.2019


Työelämän nopeat muutokset asettavat haasteita ammatilliselle oppilaitoksille ja niiden roolille ammattitaidon kehittämisessä. Kilpailu työelämässä kiristyy entisestään tarjonnan kasvaessa. Voittajiksi selviytyvät parhaat osaajat. 

Näihin haasteisiin myös ammatillisen opetuksen on löydettävä uusia keinoja. Keinoja, joilla valmentaa opiskelijat kohtaamaan kiristyneen kilpailun ja selviämään kilpailusta voittajana.

Ammattitaitokilpailut ovat yksi tärkeä keino lisätä ammatillisen koulutuksen laatua ja vetovoimaa. Kilpailujen tavoitteena on parantaa suomalaista ammatillista osaamista, nostaa ammattitaidon ja ammatillisen koulutuksen arvostusta sekä edistää ammatillisen koulutuksen vetovoimaa.

Perimmäisenä tavoitteena on luonnollisesti tarjota entistä pätevämpiä, motivoituneempia ja ammatistaan ylpeitä ammattiosaajia suomalaiseen työelämään tekijöiksi ja yrittäjiksi.

Varsinainen kilpailu on jäävuoren huippu - ammattiosaamisen huipentuma, näyteikkuna ja juhla. Yhtä tärkeää kuin itse tapahtuma on kilpailuun valmistutuminen ja saadun kokemuksen hyödyntäminen tapahtuman jälkeen. Seuraavat Taitaja-kilpailut järjestetään Jyväskylässä toukokussa 2020.  Vuonna 2021 kilpailut ovat Oulussa ja 2022 Porissa. Jyväskylän kisojen semifinaaleja järjestetään vuonna 2020 viikolla 5. Noin 1500 nuorta osallistuu semifinaaleihin ympäri Suomea noin 80 erillisessä tapahtumassa ja elävät toivottavasti kilpailutoiminnan kautta omaa unelmaansa.

Toimintaympäristöjen nopean muutosten vuoksi ammattikoulutukseen kohdistuu edelleen lähiaikoina suuria haasteita. Niitä ovat muun muassa aikaisempaa yksilöllisempiin osaamistarpeisiin vastaaminen, työpaikalla tapahtuvan oppimisen laajentaminen, syvenevä kansainvälistyminen, teknologisen muutoksen hallinta ja laajeneva syrjäytymisen ehkäiseminen.

Yrityksille kilpailutoiminnassa mukanaolo tarjoaa aitiopaikan kertoa itsestään, oman alansa ajankohtaisista asioista ja tulevaisuuden näkymistä sekä tarpeista, mahdollisuuksista ja vaatimuksista, joita kilpailussa menestyminen ammattilaiselle lähivuosina asettaa.

Nuorille osallistujille kilpailemisen tavoite ei ole vain menestyminen, vaan oman osaamisen koettelu ja sen vertaaminen toisten taitoihin, uuden oppiminen, ammatti-identiteetin vahvistaminen sekä terve ammattiylpeys.

Kirjoittaja

Jarmo Linkosaari
Taitaja-päällikkö, SkillsFinland ry

Linkosaari Jarmo