Ammattitaitokilpailut ammatillisen koulutuksen laatutyötä

01.11.2018


Ammatillinen koulutus on tänä syksynä ollut paljon esillä mediassa, mutta valitettavan usein mollivoittoisesti. Ammatillisissa oppilaitoksissa toiminnan keskiössä ovat kuitenkin edelleen opiskelijat, osaava henkilöstö ja työelämä. Emme koe, että opiskelijat jätettäisiin lisääntyvässä määrin kotiin vailla ohjausta ja opetusta tai että olisimme oppilaitoksena siirtäneet huomattavan osan perustehtävistämme työelämän hoidettavaksi.

Käymme useissa eri tilaisuuksissa myös työelämän kanssa jatkuvasti vuoropuhelua asiasta ja pyrimme tuomaan julkisuuteen niitä hyviä asioita, joita ammatillinen koulutus päivittäin tuottaa yksilöille ja yhteiskunnalle silloin, kun se hoidetaan vastuullisesti. Ammatillinen koulutus ei lähde toiminnassaan siitä, että käytämme työelämää keinona säästää.

Innovaatiot ja uudenlainen osaaminen ovat yhä suuremmassa roolissa tulevaisuuden työelämässä. Yksilön sekä yhteiskunnan tulee pystyä vastaamaan joustavasti alati uudistuviin osaamisvaatimuksiin. Elinikäinen oppiminen ja uuden omaksuminen korostuu. Työntekijöiden syvällinen ja monipuolinen osaaminen on pohja, jolle uuden osaamista voidaan rakentaa. Innostuneet ja uutta ideoivat työntekijät ovat yrityksille tärkeä voimavara.

Ammattitaitokilpailuissa testataan juuri niitä taitoja, joita työelämäkin kaipaa. Hyviin suorituksiin on päästävä kovassa paineessa ja tiukassa aikataulussa. Oman itsensä haastaminen antaa positiivista potkua tekemiseen.

Taitaja edustaa juuri tällaista toimintaa. Sen ytimenä on ammatillisen koulutuksen laadun parantaminen yhteistyössä työelämän yritysten kanssa. Tästä yhteistyöstä oli syyskuun alussa hyvänä esimerkkinä Taitaja2019 lajiohjausryhmäpäivä Joensuussa, jossa noin 350 työelämän ja koulutuksen edustajaa kokoontuivat yhdessä keskustelemaan ja kehittämään omien alojensa ammatillista koulutusta kilpailutoiminnan ”varjolla”.
Taitaja-toiminta ja sen toiminnan kehittäminen hyödyttää monia: opiskelijoita, työelämää, koulutuksen järjestäjiä ja opetushenkilöstöä, totesi Turun ammatti-instituutin tulosaluejohtaja Hannu Immonenkin tilaisuuden avauspuheessaan.

Ammattitaitokilpailut ovat lisänneet jo monien ammattien arvostusta ja työelämään astuu yhä osaavampia nuoria. Myös ammatillisen koulutuksen vetovoima on parantunut ammattitaitokilpailujen myötä. Varsinainen kilpailu on jäävuoren huippu - ammattiosaamisen huipentuma. Yhtä tärkeää kuin itse tapahtuma on kilpailuun valmentautuminen ja saadun kokemuksen hyödyntäminen kilpailutapahtuman jälkeen.

Seuraava Taitaja-kilpailu järjestetään Joensuussa toukokuussa 2019 ja meillä kaikilla ammatillisen koulutuksen toimijoilla on oiva tilaisuus seurata noin 50 kilpailulajin suorituksia livenä. Osaamisen iloa on silloin ilmassa!

Yrityksille kilpailutoiminnassa mukanaolo tarjoaa aitiopaikan kertoa itsestään, tuotteista ja palveluista, oman alansa ajankohtaisista asioista ja tulevaisuuden näkymistä sekä tarpeista, mahdollisuuksista ja vaatimuksista, joita kilpailussa menestyminen ammattilaisille lähivuosina asettaa. Nuorille osallistujille kilpailemisen tavoite ei ole vain menestyminen, vaan oman osaamisen koettelu, ja sen vertaaminen toisten taitoihin, uuden oppiminen, ammatti-identiteetin vahvistaminen sekä terve ammattiylpeys.

Toukokuussa nähdään Taitaja2019 tapahtumassa!

Lisätietoa www.skillsfinland.fi

Kirjoittaja

Jarmo Linkosaari
Taitaja-päällikkö, SkillsFinland ry

Linkosaari Jarmo