Ammattiopisto on alueensa muutosagentti

24.04.2018


Ammattiopiston tehtävänä on oman alueensa osaamistason nostaminen, työllisyyden edistäminen ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen. Ammattiopisto on alueellaan tätä kautta merkittävin eriarvoisuuden vähentäjä, mutta myös elinvoiman varmistaja.

Etelä-Savon ammattiopiston (Esedu) toiminta-alueena on koko Etelä-Savon maakunta. Opiskelijoita Esedulla on noin 3300. Vuosittainen läpivirtaama silmäpareina on kaikkiaan vajaat 7000. Opiskelijoista 73 % on kotoisin omistajakaupungeista, maakunnasta tulee 90 % opiskelijoista.    

Esedu pärjäsi erinomaisesti yhteishaussa. Taustalla ovat varmasti rohkeat kokeilut ammatillisen koulutuksen toteuttamisessa. Kaikkein vetovoimaisin ala oli edelleenkin metsäala. Esedu onkin Suomen suurin metsäkoneenkuljettajien kouluttaja. Pieksämäelle hakijoita oli enemmän kuin edellisenä vuonna. Yksi vetovoimaa kasvattava tekijä oli ehdottomasti uusi pedagoginen kokeilu, jossa tekniikan alojen koulutus viedään yhteisenä ensimmäisen vuoden osalta. Opiskelijat ovat kokeneet 4 tekniikan alaan tutustumisen varsin myönteisenä. Opiskelijoiden näkemyksiä syksyn päätteeksi toteutetussa palautekyselyssä olivat mm. että, "oppi uusia asioita muiltakin aloilta", ja että "jos ei ollut varma alasta niin sai vähän esimakua eri aloista mikä olisi hyvä". Tekniikan alojen kokeilusta löytyy lisätietoa http://www.esedu.fi/projektit/hiekkis -sivuilta.

Reformin läpivienti vaatii uudenlaista johtamista. Tulevaisuuden visiot on nähtävä entistä kirkkaampina, vaikka ympärillä oleva muutosturbulenssi ajoittain sumentaakin horisonttia. Esedun visiona on alueen elinvoiman ja kilpailukyvyn varmistaminen tuottamalla Eturivin Taitajia työelämän tarpeisiin. Koko henkilöstön hyvinvointi ja sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin takaa organisaation menestymisen kiristyvässä kilpailussa. Myös omistajien tuki on muutoksissa tärkeää. Pieksämäellä on rohkeasti päätetty investoida aivan uudenlaiseen teknologia-oppimisympäristöön, joka tukee koulutuksen pedagogisia uudistuksia. Hiekanpään alueelle muodostuu organisaatiorajat ylittävä koulutuskeskittymä, jossa myös yrittäjyyttä kehitetään yhteistyössä opiskelijoiden ääntä kuunnellen. 

Pienessä maakunnassa ei ole varaa antaa yhdenkään nuoren syrjäytyä. Esedu luo erilaisia malleja jo peruskoulussa syrjäytymisvaarassa olevien nuorten pitämiseksi ikäluokkansa mukana ja oman opintopolkunsa löytämiseksi. Tämä edellyttää entistä vahvempaa yhteistyötä pajatoiminnan sekä osin myös sosiaali- ja terveystoimen palveluiden kanssa.

Kirjoittaja

Arja Flinkman
Toimitusjohtaja, Etelä-Savon Koulutus Oy

Flinkman Arja

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi