Ammatillista koulutusta tulee rakentaa aidosti yhtenä kokonaisuutena

17.11.2015

Seuraavat sanat on liitetty ammatillisen koulutuksen reformiin: osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys, tuloksellisuus, tehokkuus, vaikuttavuus ja laatu. Näiden erinomaisiksi todettujen sanojen taakse on kuitenkin helppo naamioida organisaatiolähtöisiä tavoitteita, joilla halutaan säilyttää tai vahvistaa vanhoja rakenteita. Ammatillinen koulutus tulee kuitenkin nyt määritellä asiakkaan ja työelämän kannalta yhtenä kokonaisuutena.  Osaamisen hankintatapojen erilaisuus ei anna aihetta ammatillisen koulutuksen käsiteviidakolle, rinnakkaisille säädöksille, tutkintotodistuksille ja erilaisille tutkinnon suorittamistavoille eikä niistä aiheutuvalle byrokratialle. 

Nostetaan ammatilliset tutkinnon osat keskiöön 

Ammatillisten perustutkintojen ajanmukaisuutta ja määrää on hyvä arvioida, mutta erityisesti tutkinnon osia pitää kehittää omina kokonaisuuksinaan mahdollisimman työelämälähtöisesti. Tutkinnon osat ja niiden erilaiset yhdistelmät antavat opiskelijalle joustavan mahdollisuuden kehittää osaamistaan. Tutkintojen muodostumissääntöjä pitää kuitenkin yksinkertaistaa ja tutkinnon osien laajuuksia yhdenmukaistaa, jotta niitä voidaan aidosti valita ja liittää toisiinsa. Ammattinimikkeisiin voisi määritellä pakolliset tutkinnon osat ja loput osista olisivat valinnaisia. Erillisiä vapaasti valittavia tutkinnon osia ei tarvita.

Tarvitaan yhtenäinen hakeutumiskanava

Hakijoille tulee suunnitella yhteinen hakeutumiskanava ammatilliseen koulutukseen. Kokonaisuudessa tulee huomioida nykyisten nuoriso-, aikuis- ja oppisopimuskoulutuksen lisäksi myös erityisoppilaitosten tarjonta ja valmentavat koulutukset. Näin vältetään päällekkäistä työtä ja varmistetaan hakijoille mahdollisimman soveltuva opiskelupaikka. Nuorisotakuun toteuttamisen lisäksi kokonaisuuden tulee mahdollistaa uudelleen kouluttautuminen ja osaamisen kehittäminen hakijan iästä riippumatta.  

Yhteiset ja ammatilliset tutkinnon osat voisi integroida  

Yhteiset tutkinnon osat monitasoisena kokonaisuutena aiheuttavat paljon hämmennystä ja lisätyötä. Laaja-alaisuus häviää oppiainelähtöisiin osa-alueisiin ja yhdistelmäarvosanoihin.  Ehkä näistä syistä AMK-opiskelijavalinnat tehdään tulevaisuudessa pelkkien pääsykokeiden perusteella. Tämä tuo kuitenkin meille mahdollisuuden integroida yhteiset ja ammatilliset tutkinnon osat jo perustetasolla. Jatko-opintokelpoisuus säilyisi ja lisäksi opiskelijat voisi valita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja. Tämän kokonaisuuden yhteydessä kannattaa pohtia myös elinikäisen oppimisen avaintaidot uudelleen. 

Rahoitusjärjestelmä yhdeksi kokonaisuudeksi

Rahoitusjärjestelmä tulee rakentaa ammatillisen peruskoulutuksen, lisäkoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen erillisistä järjestelmistä yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Tämä mahdollistaa eri koulutusmuotojen yhdistämisen ja tutkinnon suorittamisen osissa. Rahoitusjärjestelmän tulee kannustaa koulutuksen järjestäjiä luomaan nopeita tapoja tutkinnon ja tutkinnon osien suorittamiseen, mutta sen tulee varmistaa myös riittävät resurssit yhteisötakuun toteuttamiseksi. 

Kirjoittaja

Maija Aaltola
johtava rehtori, Omnia

Aaltola Maija