Ammatillisen koulutus vahvana osana eurooppalaista vihreää siirtymää

12.06.2023


Kaksivuotinen ammatillisen koulutuksen VASKI-hanke on osa kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelmaa. VASKI-hankkeen ydintavoitteena on koota ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta.

Kestävyystiekartta tutuksi tilaisuus oli 8.6. Porissa. Hankkeen esittely onnistui hyvin; saimme elinkeinoelämän aktiivisen tuen ammatillisen koulutuksen tiekartalle, selvästi ammatillinen koulutus on oikealla tiellä. Komissaari Nicolas Schmit totesi videotervehdyksessään VASKI-hankeen olevan erinomaisesti onnistunut ja kannusti innovatiivisiin ratkaisuihin hankkeen viimeisellä puolella vuodella. Suomalainen ammatillinen koulutus on taas tiennäyttäjä Euroopassa.

On ehkä tarpeen sitoa VASKI eurooppalaiseen vihreään siirtymään. Marraskuussa 2019 nykyinen Euroopan parlamentti julisti ilmastohätätilan ja pyysi komissiota varmistamaan, että kaikissa sen uusissa ehdotuksissa otetaan huomioon tavoite rajoittaa ilmaston lämpeneminen alle 1,5 °C:seen ja että kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään huomattavasti. Vastauksena pyyntöön komissio julkisti Euroopan vihreän kehityksen ohjelman. Se on etenemissuunnitelma toimille, joiden avulla Euroopasta tulee ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. 

Kolmasosa NextGenerationEU-elpymissuunnitelman 1,8 biljoonan euron investoinneista ja EU:n seitsenvuotisesta budjetista käytetään Euroopan vihreän kehityksen ohjelman rahoitukseen.

Suomessa on aivan huikea vihreiden investointien määrä joko jo toteutuneena tai suunnitelmissa. Pelkästään Satakunnassa toteutuneiden ja suunnitelmien summa on lähes kolme miljardia euroa. Kapeikko tulee olemaan osaava työvoima. Meillä ammatillisessa koulutuksessa on valtava haaste edessä, eikä sitä yhtään helpota yhä paheneva työvoimapula.

Ammatillinen koulutus Suomessa ja Euroopassa on aivan oleellinen osa vihreän siirtymän toteuttamisessa. Vihreä osaaminen on uusi perustaito tutkinnosta ja toimialasta riippumatta. Ammatillinen koulutus on todellinen tulevaisuuden tekijä.

Satakunnan koulutuskuntayhtymä SATAEDUn johtaja, AMKE ry:n hallituksen jäsen Matti Isokallio työn ulkopuolella: kesällä 2023 keskityn mökin rakentamiseen, tavoitteena ylisukupolvinen ympäristöystävällinen mökki.

Kirjoittaja

Matti Isokallio
Koulutuskuntayhtymän johtaja, Sataedu, AMKEn kansainvälisen toiminnan verkoston puheenjohtaja

Isokallio Matti