Ammatillisen koulutuksen reformi näyttää toteutuvan – mutta uudistuuko johtamisen sisältö ja sen prosessit?

21.05.2016

Ammatillisen koulutuksen reformin valmistelu etenee ja monet keskeiset AMKEn jäsenkentästä nousevat tavoitteet ovat menossa varsin hyvin eteenpäin. Jotta uudistus onnistuu, tarvitaan myös johtamisen uudistamista kaikilla eri tasoilla.

Johtamisen reformin tulee lähteä koko järjestelmän ohjauksen yläpäästä eli valtion hallinnosta. Tämä koskee opetus- ja kulttuuriministeriötä ja Opetushallitusta, sekä muitakin koulutuksen kenttään vaikuttavia valtion hallinnon organisaatioita. Ohjauksen tulee olla strategista, ei operatiivista ja keinoihin keskittyvää.

OKM:n keskeisin ohjauksen ja johtamisen väline on järjestämislupa. Sen tulee perustua julkisten kriteereiden pohjalta tapahtuvaan arviointiin. OKM:n tehtävänä on pitää yllä tällaista tiedostoa, joka on avoin ja läpinäkyvä kaikille koulutuksen järjestäjille. Järjestämisluvassa ei pidä määrätä tukinnoista, maantieteellisestä toiminta-alueesta, opetuskielestä tai koulutusmuodoista. Ne kuuluvat järjestäjien vastuulle.

OKM:n haluama uusi johtamisen elementti on tuloskeskustelut. Ne on käytävä strategisista tavoitteista, ei keinoista. Strategisena tavoitteena on oltava koulutuksen järjestäjän sitoutuminen hallitusohjelman linjauksiin.

Järjestämislupa, tuloskeskustelu ja sitä seuraava rahoituspäätös luovat riittävät ohjausmekanismit, joilla valtion hallinto huolehtii koulutuksen riittävyydestä ja saavutettavuudesta.

Koulutuksen järjestäjien tasolla tarvitaan aktiivista ja vastuullista omistajapolitiikkaa ja ohjausta. Tämä on iso haaste kunnille, jotka ovat noin 80 prosenttisesti ammatillisen koulutuksen omistajatahoja. Kuntien konsernijohdolla tulee olla käsitys elinkeinoelämän muutoksista ja työvoiman tulevista osaamistarpeista, jotta se voi määritellä missä laajuudessa ja miten koulutus tulee järjestää, miten alueellinen yhteistyö järjestetään, mitä fuusioita ja rakenteellisia ratkaisuja tarvitaan, miten omaisuudet järjestetään ja mikä on tehokkain tapa organisoida koulutus.

Aktiivisen ja vastuullisen omistamisen keskeisin työkalu on hallituksen jäsenten nimittäminen ja erityisesti sen puheenjohtajan valintaan vaikuttaminen. Ammatillisen koulutuksen järjestäjien hallituksiin tulee saada ammattimaista hallitusosaamista ja elinkeinoelämän syvää tuntemusta. Omistajien tulee huolella arvioida mitkä ovat koulutuksen tulevat haasteet ja millaista osaamista hallituksessa tarvitaan, jotta se on kyvykäs toteuttamaan omistajan edellyttämät tavoitteet.

Ammattimaisesti toimiva hallitus kykenee kehittämään myös hallituksen sisäiset perusprosessit ja omaksumaan kaiken kaikkiaan hyvän hallitustyöskentelyn menettelytavat eli ns. corporate governancen muodot.

Elämme vallankumouksellista muutosaikaa, jossa uusi teknologia ja digitaaliset liiketoimintamallit sekä palvelujen tuottamistavat muuttavat työelämän tarpeita ja osaamisvaateita. Lainsäädännön uudistuksen on tunnistettava tämä ja luotava edellytykset joustavuudelle ja muuntautumiskyvylle. On välttämätöntä, että OKM:n oma toiminta uudistuu tämän mukaisesti. Meillä itsellämme ammatillisen koulutuksen järjestäjinä on oltava myös kykyä uudistaa johtamistapamme kaikilla sen eri tasoilla. Muutoksissa viimekädessä onnistutaan vain sen myötä, miten me ihmiset työntekijöinä ja esimiehinä uudistumme.

Kirjoittaja

Marketta Kokkonen
AMKE ry:n hallituksen puheenjohtaja, hallitusammattilainen, Espoon kaupunginjohtaja 1995-2010

Kokkonen Marketta