Ammatillisen koulutuksen opettajat ovat tottuneet muutoksiin

08.02.2018

Ammatillisessa koulutuksessa muutokset ovat osa arkea eikä niitä pelätä. Reformin tulo ei ole mullistanut opettajan perustehtävää, mutta ravistelee taas uudistumaan. Opetustyötä tehdään edelleen opiskelijoiden parhaaksi ja koulutuksen tavoitteisiin vastaten. Parhaiten muutokset ovat onnistuneet niissä organisaatioissa, joissa tulevaisuutta ja työtehtäviä on yhdessä avoimesti pohdittu ja muokattu.  

Reformissa tavoitteena on lisätä mm. työelämän ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä. Opettaja on tässä vuorovaikutuksessa ”sillanrakentaja” ja toiminnan laadun varmistaja. Kaikki osapuolet hyötyvät, kun yhteistyö on sujuvaa ja kumppaneihin luotetaan. Samalla kun opettaja varmistaa työpaikan sopivuuden opiskelijalle ja ohjaa siellä tapahtuvaa oppimista, hän ylläpitää omaa ammatillista osaamistaan. Opettaja osallistuu myös työpaikan toimintamallien kehittämiseen ja antaa tietoa yrityksen toimijoille erilaisista koulutusmahdollisuuksista. Toimivalla ja kasvavalla yhteistyöllä vahvistetaan ammatillisen koulutuksen arvostusta ja asemaa. 

Opettajan perustehtävä on opetustyö

Opetustyön sisältö on vuosien varrella laajentunut merkittävästi. Tänä päivänä se nähdään enemmän erilaisten tehtävien kokonaisuutena kuin perinteisenä opetuksena. Opetustyö pitää sisällään nyt oppimisympäristön pedagogista kehittämistä ja rakentamista eri toimintaympäristöihin erilaisille opiskelijoille. Yhteistyön merkitys eri toimijoiden kanssa on entistä tärkeämpää, kun opiskelijoiden yksilöllisiin osaamistarpeisiin halutaan aidosti vastata.    

Henkilökohtaiset osaamisen kehittämissuunnitelmat (HOKS) ja jatkuva hakeutuminen muuttavat myös perinteistä opettamista ja ryhmäkäsitettä. Opettajien on osattava tukea opiskelijoiden yhteisöllisyyden kehittymistä ja vertaisryhmien rakentumista, kun ryhmissä tapahtuu muutoksia. Oleellista on herkkyys tukea opiskelijaa, etteivät opinnot keskeydy. Ammatillisen ydinosaamisen lisäksi opiskelijan on saatava sellaiset valmiudet, joilla hän selviää työelämän muutoksissa myös tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Koulutuksen järjestäjille on annettu kova vaatimus toteuttaa reformi, kun samaan aikaan on tehty mittavat leikkaukset. Osaamista tarvitaan, kun rakenteita uudistetaan ja säätökohteita etsitään. Koulutuksen laadun ja ammatillisten tutkintojen arvostuksen kannalta on oleellista muistaa perustehtävä: opiskelijan osaamisesta huolehtiminen. Siinä opettaja on avaintekijä. 

Kirjoittaja

Inkeri Toikka
Erityisasiantuntija, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Toikka Inkeri

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi