Ammatillisen koulutuksen leikkaukset uhkaavat vaikeuttaa osaajapulaa ja jatkuvan oppimisen mahdollisuutta

02.07.2024

Hallitus päätti leikata ammatillisesta koulutuksesta 100 miljoonaa euroa, joka kohdennetaan erityisesti aikuiskoulutukseen. Leikkaus ei siis kohdistu oppivelvollisuusikäisiin eli 18-vuotiaisiin ja nuorempiin. Se ei myöskään kohdistu ensimmäistä ammatillista tutkintoaan suorittaviin. Tämä on positiivista.

Huolestuttavana pidän kuitenkin sitä, että aikuisten mahdollisuuksia lisäkoulutukseen ja alan vaihtamiseen rajoitetaan nyt kovalla kädellä.

Ymmärrän ammattitutkintostipendin poistamisen, ja ymmärrystä löytyy jopa aikuiskoulutustuen lakkauttamiselle. Mutta kun aletaan puhua ammatti- ja erikoisammattitutkintojen alas ajamisesta ja poistetaan mahdollisuus vaihtaa alaa suorittamalla toinen perustutkinto, niin siihen loppuu ymmärrys.

Viime vuosien aikana on joka suunnasta julistettu jatkuvan oppimisen merkitystä ja valitettu monien alojen osaajapulaa. Maailma ympärillämme muuttuu jatkuvasti eikä muutos futuristien mukaan tule enää koskaan olemaan ”yhtä hidasta kuin se on nyt”. Toimintaympäristömme myös monimutkaistuu: on otettava haltuun uutta teknologiaa, tekoälyä jne. Tämä edellyttää aikuisilta jatkuvaa osaamisen päivittämistä, mikä vaikuttaa suoraan myös yritysten kilpailukykyyn. Onhan osaava henkilöstö yksi yritysten tärkeimmistä voimavaroista.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat luonteva jatke perustutkinnon suorittaneille, ja ne linkittyvät suoraan osaamisen kehittämiseen käytännön työtehtävissä. Näitä tutkintoja suoritetaan paljon myös oppisopimuksella, joka on nykyään erittäin joustava ja yksilöllinen koulutusmuoto. Sen avulla työnantajilla on mahdollisuus kouluttaa uusia työntekijöitä ja samalla säästää rekrytointikustannuksissa. He voivat myös vaikuttaa suoraan opiskelijoiden koulutukseen ja varmistaa riittävän osaamisen.

Oppisopimusta hyödynnetään nyt enemmän kuin koskaan, ja tämä mahdollisuus tulee turvata myös jatkossa. Siitä hyötyvät työnantajat, työntekijät ja koko yhteiskunta.

Korkeakoulutus on tärkeää ja sillä on oma paikkansa, mutta kaikissa työtehtävissä sitä ei tarvita.

On kuitenkin monia työtehtäviä, joissa tarvitaan korkean tason ammatillista osaamista. Tällaisia ovat esimerkiksi huippuhitsarit, osaavat ja empaattiset hoitajat, ala carte -kokit, turvallisesta kyydistä ja hyvästä asiakaspalvelusta vastaavat linja-autonkuljettajat jne.

Näistä kaikista on pulaa jo nyt, ja jos jatkossa alan vaihtaminenkin tehdään mahdottomaksi siten, että uutta perustutkintoa ei voi valtionrahoituksella suorittaa, tulee tilanne pahenemaan entisestään. Näin erityisesti, jos työperäistä maahanmuuttoa samaan aikaan hankaloitetaan.

Sedun yrityspalvelupäällikkö, Suomen Oppisopimusosaajat ry:n hallituksen jäsen Satu Ahopelto työn ulkopuolella: Äiti, vaimo, luonnossa liikkuja, intohimoinen matkailija ja innostunut politiikan noviisi. 

Kirjoittaja

Satu Ahopelto
Yrityspalvelupäällikkö, Sedu

Ahopelto Satu