Ammatillinen koulutus vastaa OECD:n tavoitteisiin

21.02.2020

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD on arvioinut suomalaista koulutusjärjestelmää erityisesti jatkuvan oppimisen näkökulmasta Continuous Learning in Working Life in Finland -nimisessä arvioinnissaan.

OECD esittää kuusi asiaa, joita Suomen pitäisi parantaa aikuiskoulutuksen tarjonnassaan. Suomen pitäisi monipuolistaa koulutustarjontaa ja lisätä sen vastaavuutta työelämän tarpeisiin, vahvistaa osallistumisen kannusteita, parantaa ohjauspalveluita ja käynnistää ns. hakevaa toimintaa erityisesti heikot perustaidot osaavien aikuisille sekä kehittää räätälöityjä koulutuksia. 

Koulutusjärjestelmässämme on myös jatkuvaa oppimista tukevia elementtejä, kuten monipuolinen ja laaja tarjonta, ihmisten aktiivinen osallistuminen ja koulutuksen maksuttomuus tai ainakin halpa hinta. Moitteita saimme siitä, että koulutuksen kansoittavat jo valmiiksi hyvin koulutetut naiset koulutusta kipeämmin tarvitsevien kouluttamattomien miesten sijaan.  

Ammatillinen koulutus tarjoaa erinomaisen alustan jatkuvan oppimisen kehittämiseen. 25-vuotias näyttötutkintojärjestelmä on syntynyt vastaamaan työelämän ja työelämässä toimivien aikuisten koulutustarpeisiin. Pohja jatkuvan oppimisen tarjontaan on jo olemassa ja sitä hienosäätämällä voidaan vastata OECD:n esittämään kritiikkiin. Tutkintojärjestelmässä voidaan tarjota tutkinnonosia pienempiä moduuleja ja työvoimakoulutuksessa tähän tarpeeseen vastaa lyhytkestoinen täydennyskoulutus. 

Suurin haaste syntyy tutkintotavoitteisen koulutuksen rahoitusjärjestelmälle. Nyt olisi pikaisesti muutettava järjestelmää niin, että koulutuksen järjestäjä saisi rahoitusta myös ei-tutkintotavoitteisten moduulien järjestämisestä ja suorituksista. Samalla pitäisi myös ammatti- ja erikoisammattitutkintojen kertoimet poistaa, koska ne eivät tue nopean täsmäkoulutuksen järjestämistä. Myöskään heikkojen perustaitojen varassa olevien henkilöiden kouluttamista järjestelmämme ei tue riitävästi.

Tarjonta synnyttää kysyntää myös koulutusmarkkinoilla ja koulutuksen työelämälähtöisyyttä pitää parantaa. Pitkään työelämässä toimineille koulutuksen tulee tuottaa sellaista lisäarvoa, jota ammatissa toimiminen ei tuo. Ei siis voida ajatella, että kaikki oppiminen tapahtuu vain työelämässä ja työpaikoilla, vaan tarvitaan osaamista uudistavia kohtaamisia ja impulsseja normaalin työarjen ulkopuolella. Jos koulutukseen osallistujien kohderyhmää halutaan laajentaa, tulee koulutuksen menetelmiä kehittää motivoimaan kaikkia kohderyhmiä.
 

Lähde: OKM 19.2.: OECD kannustaa Suomea kehittämään jatkuvaa oppimista kokonaisuutena

Kirjoittaja

Leena Kaivola
Toimitusjohtaja, rehtori, Aikuiskoulutus Taitaja

Kaivola Leena

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi