Amisbarometrista voimaa koulutuksen kehitystyöhön

15.12.2015

Ammatillisen koulutuksen suosio on kasvanut tasaisesti aina 1990-luvulta alkaen ja tällä hetkellä noin puolet ikäluokasta valitsee toisen asteen koulutuspaikakseen ammatillisen oppilaitoksen. Kasvanutta suosiota ei kuitenkaan ole noteerattu tutkimuskentällä toivotulla tavalla, ja liian usein ammatilliseen koulutukseen liittyvä korkeimman tason päätöksenteko perustuu vanhanaikaisiin mielikuviin tai parhaimmassa tapauksessa hatariin muistoihin omista amisopinnoista joskus 80-luvun taitteessa.

Herättääksemme julkista keskustelua amisten arjesta ja koulutuksesta päätimme Suomen Ammattiin opiskelevien Liitto - SAKKI ry:ssä ottaa ohjat omiin käsiimme ja toteuttaa yhdessä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen kanssa laajan tutkimuksen ammattiin opiskelevista ympäri Suomen. Syntyi Amisbarometri, johon keväällä 2015 vastasi lähes 21 00 opiskelijaa kaikista ikäluokista ja kaikilta oppialoilta. Näin kattavaa aineistoa ei olisi saatu kerättyä ilman koulutuksenjärjestäjien yhteistyötä, joten suuri osa onnistumisestamme on oppilaitosten aktiivisen ja innostuneen henkilökunnan ansiota. Kiitos siis kaikille osallistuneille!

Paitsi keskustelunherättäjän halusimme tehdä Amisbarometrista myös tehokkaan työkalun ammatillisen koulutuksen kehittämiseen. Siksi päätimme jakaa keräämämme aineiston kaikkien kesken verkosivuillamme. Toivomme, että aineiston vapaa jakaminen toimii innoituksena tutkijatahoille ja päättäjille, jotta saamme jatkossa yhä lisää tietoa ammattiin opiskelevista ja heidän ääntään kuuluviin kansallisessa päätöksenteossa. 

Kattavien kyselyiden tekeminen on työlästä ja tässä taloudellisessa tilanteessa vain harvalla on siihen resursseja. Siksi me teimme sen puolestanne. Vielä julkista keskusteluakin tärkeämpänä tavoitteenamme oli saattaa Amisbarometrilla kerätty arvokas tieto suoraan koulutuksen järjestäjien hyödynnettäväksi. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole ollut luoda ranking-listausta maan oppilaitoksista. Siksi skansdaalikäryisten oppilaitoskohtaisten paljastusten sijaan kysely suunniteltiin niin, että siitä olisi mahdollisimman suuri hyöty koulutuksenjärjestäjille heidän omassa kehittämistyössään. Halutessaan Amisbarometriin osallistuneet tahot voivat pyytää oppilaitoskohtaiset tuloksensa oman työnsä tueksi ja kun kysely toistetaan vuoden 2017 aikana, on koulutuksenjärjestäjillä hyvä mahdollisuus kerätä pitkittäisaineistoa oman kehitystyönsä hedelmistä.

Lisätietoja tutkimuksesta löytyy sivuiltamme www.amisbarometri.fi ja oppilaitoskohtaisia tietoja saa lähettämällä sähköpostia suoraan meille SAKKIin.

Kirjoittaja

Laura Kyntölä
sosiaalipoliittinen asiantuntija, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry

Kyntölä Laura