4H-yrittäjyys innostaa nuoria ja rakentaa positiivista tulevaisuutta Suomessa

18.08.2023

Nuorten yrittäjyydellä on erittäin merkittävä vaikutus Suomen tulevaisuuteen. Nuoret yrittäjät tuovat mukanaan raikkaita ideoita, innovaatioita ja energistä asennetta, ja voivat näin vauhdittaa maan taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä. Nuoret yrittäjät ovat usein rohkeita kokeilemaan uutta ja kyseenalaistamaan vakiintuneita käytäntöjä, mikä edistää luovuutta ja muutosta. Tämän vuoksi onkin ensiarvoisen tärkeää kannustaa mahdollisimman monia nuoria kokeilemaan yrittäjyyttä.

Yrittäjyyden kautta nuoret oppivat tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja hyödyntämään niitä luovalla tavalla. Se tarjoaa nuorille tilaisuuden ilmaista itseään ja toteuttaa omia ideoitaan. Yrittäjyys opettaa nuorille itseluottamusta ja antaa heille rohkeutta astua ulos mukavuusalueeltaan. Se kannustaa nuoria ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan ja kehittymisestään. 

Yrittäjyyden avulla nuoret voivat löytää oman polkunsa ja rakentaa tulevaisuuttaan vahvuuksiensa pohjalta. He voivat kehittää ja hyödyntää erilaisia taitojaan, oli kyse sitten luovuudesta, johtamisesta tai vaikkapa viestinnästä. Yrittäjyys antaa nuorille mahdollisuuden löytää intohimonsa ja kasvaa sen parissa.

Yksi nuorten yrittäjyyden muoto on 4H-yrittäjyys. Yli 15 vuotta toiminnassa ollut konsepti avaa ovet nuorten omille vahvuuksille ja auttaa niiden esiin nousemisessa sekä kannustaa nuoria uskomaan itseensä ja unelmiinsa. Vuosittain jo yli 2000 nuorta toimii 4H-yrittäjänä, luoden yli 3 miljoonan euron liikevaihdon.

Nuorten yrittäjyydessä on tärkeää, että nuori saa tukea yrittäjyyden alkutaipaleella. Asia on otettu erityisesti huomioon 4H-yrittäjyydessä, jossa nuori saa tukea paikallisesta 4H-yhdistyksestä ja hänelle pyritään etsimään oma yritysohjaaja. Nämä aikuiset auttavat nuorta löytämään ja kasvattamaan omia vahvuuksiaan. Lisäksi heiltä saa arvokkaita neuvoja ja ohjausta. Nuori voi saada vertaistukea myös muilta samanhenkisiltä nuorilta 4H-yrittäjiltä. 

4H-yrittäjyys rohkaisee nuoria uskomaan itseensä ja unelmiinsa. Se antaa heille tilaisuuden kokeilla ja oppia käytännön taitoja liiketoiminnan ympärillä. Tämä ei ainoastaan valmista heitä tulevaisuuden mahdollisiin yrittäjähaasteisiin, vaan myös vahvistaa heidän itsetuntoaan ja itsevarmuuttaan omien päätöstensä ja saavutustensa suhteen.

Kaiken kaikkiaan 4H-yrittäjyys tarjoaa nuorille mahdollisuuden löytää intohimonsa sekä vaikuttaa samalla positiivisesti koko Suomen talouteen, työllisyyteen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen. Tämä yhteys vahvistaa nuorten yrittäjyyden merkitystä sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla.

Lue lisää >>

Suomen 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski työn ulkopuolella: harrastan liikuntaa ja ulkoilen Mauno-koiran kanssa. Lisäksi vapaa-aika kuluu mukavasti matkustellessa vaimon sekä 9- ja 13-vuotiaiden poikiemme kanssa. 

Kirjoittaja

Tomi Alakoski
toimitusjohtaja, Suomen 4H-liitto

Alakoski Tomi