Koulutusvienti

Riittävien resurssien turvaaminen ammatilliselle koulutukselle edellyttää rahoituspohjan laajentamista. Rahoituspohjaa voidaan laajentaa edistämällä koulutusvientiä ja mahdollistamalla myös tutkintotavoitteisen koulutuksen ja tutkintojen myynti.

AMKE vaikuttaa koulutusviennin edistämiseen ja tuotteistamiseen.

  • Tutkintotavoitteisen koulutuksen ja tutkintojen myyminen ns. kolmansien maiden kansalaisille sekä yrityksille ja yhteisöille tulee olla mahdollista.
  • Lakeihin ja asetuksiin, jotka säätelevät ammatillisten tutkintojen maksuttomuutta, opintososiaalisia etuuksia ja tutkintojen kielitaitovaatimuksia, tulee tehdä tarvittavat muutokset, jotta tutkintotavoitteinen ammatillinen koulutus voidaan tuotteistaa tarjottavaksi Suomen rajojen ulkopuolella.
  • Säädöspohjaa tulee muuttaa siten, että tutkintotavoitteista koulutusta olisi mahdollista tarjota kansallisesti joustavammin muillakin kuin kotimaisilla kielillä.

Kontaktinformation

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi