Teemat

Lukuisien uudistusten keskellä koulutuksen järjestäjien tulee arvioida omia toimintaprosessejaan ja toimintamallejaan sekä koulutustehtävän edellyttämää henkilöstön osaamista ja kelpoisuutta, asiakaslähtöisiä koulutussisältöjä, ajanmukaisia pedagogisia prosesseja ja oppimisympäristöjä, tiloja, välineitä, yhteistyösuhteita sekä digitalisaation, automaation, robotisaation ja kansainvälistymisen vaikutuksia läpileikkaavina teemoina.

AMKE ry on käynnistänyt tulevaisuustyön, jossa luodaan kuvaa tulevaisuuden ammattiosaamisesta ja ammatillisesta koulutuksesta; millaista ammattiosaamista tulevaisuudessa tarvitaan ja miten se tuoteaan.

Kontaktinformation

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi