Om oss

AMKE främjar yrkeskunnande

AMKE är intressebevakare och serviceorganisation för anordnarna av yrkesutbildningar. Vår viktigaste uppgift är att utveckla arbetslivsmotsvarigheten i yrkesutbildningen – tillsammans med medlemmarna.

AMKE:s 84 medlemmar representerar heltäckande anordnare av yrkesutbildning från många olika yrkesinstitut till specialiserade läroanstalter och yrkesinriktade vuxenutbildare. År 2018 våra medlemmar utbildade 327 700 finländare det vill säga 97 procent av landets studerande i yrkesutbildningar. Dessutom utbildar våra medlemmar över 100 000 anställda i samarbete med företag.

AMKE:s medlemmar sysselsätter 27 000 personer.

I anslutning till Utvecklingsföreningen för yrkeskunnande rf finns Utvecklingsbolaget för yrkeskunnande AMKE Oy som producerar utvecklingstjänster.

AMKE utvecklar yrkesutbildning genom att inverka på lagstiftning och politiska riktlinjer. AMKE erbjuder dessutom tjänster för informationsförvaltning, utbildning och koordinerar utvecklingsprojekt, där anordnare av yrkesutbildningar är med.

Tyngdpunkterna i vår verksamhet är intressebevakning och samhällsrelationer samt kundorienterad utbildnings- ja utvecklingsverksamhet.

AMKE fungera som nätverk, i vilka våra medlemmar och intressegrupper medverkar.

Kontaktinformation

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi