Koulutusvienti

Riittävien resurssien turvaaminen ammatilliselle koulutukselle edellyttää rahoituspohjan laajentamista. Rahoituspohjaa voidaan laajentaa edistämällä koulutusvientiä ja mahdollistamalla myös tutkintotavoitteisen koulutuksen ja tutkintojen myynti.

AMKE vaikuttaa koulutusviennin edistämiseen ja tuotteistamiseen.

  • Tutkintotavoitteisen koulutuksen ja tutkintojen myyminen ns. kolmansien maiden kansalaisille sekä yrityksille ja yhteisöille tulee olla mahdollista.
  • Lakeihin ja asetuksiin, jotka säätelevät ammatillisten tutkintojen maksuttomuutta, opintososiaalisia etuuksia ja tutkintojen kielitaitovaatimuksia, tulee tehdä tarvittavat muutokset, jotta tutkintotavoitteinen ammatillinen koulutus voidaan tuotteistaa tarjottavaksi Suomen rajojen ulkopuolella.
  • Säädöspohjaa tulee muuttaa siten, että tutkintotavoitteista koulutusta olisi mahdollista tarjota kansallisesti joustavammin muillakin kuin kotimaisilla kielillä.

Contact information

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi