Järjestäjäverkko

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rakenteellinen uudistaminen jatkuu vuonna 2015. Uudistuksen yhtenä kohteena on järjestäjäverkko. Rakenteellisessa uudistamisessa lähtökohtana tulisi olla koulutuksen järjestäjän toiminnan laatu, vaikuttavuus ja kustannustehokkuus. On otettava huomioon myös alueelliset erot, saatavuus ja erikoistuminen alueellisen osaamistarpeen mukaisesti.

AMKE on aktiivisesti mukana ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon rakenteellisessa kehittämisessä.

  • AMKE vaikuttaa siihen, että koulutuksen järjestäjien näkemykset saadaan mukaan rakenneuudistuksen toteuttamiseen.
  • AMKE luo kriteeristön ja yhteiset mittarit, joilla arvioidaan koulutuksen järjestäjien palvelutoiminnan asiakaslähtöisyyttä, laatua, vaikuttavuutta ja tehokkuutta sekä taloudellisia toimintaedellytyksiä.
  • AMKE kehittää tiedon hallinnan menettelyjä ja tuottaa analysoitua tietoa koulutuksen järjestäjätason päätöksenteon tueksi.
  • AMKE tukee jäsenistön järjestämislupien hakuprosessia
  • AMKE toteuttaa ammattiosaamisen barometrin

 

Kontaktinformation

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi