Yrkesutbildningen i Finland

I yrkesutbildningen studerade 341 600 finländska ungdomar och vuxna år 2022. Total 68 300 examina avlades. Yrkesutbildningen täcker den näst största andelen av utbildningssystemet i Finland, genast efter grundskolan.

Utveckling av arbetslivet är en av yrkesutbildningens grunduppgifter. Utbildningen skräddarsys i allmänhet efter arbetsplatsens behov. Anordnandet av utbildningen beaktar situationen för den som lär sig för yrket.

Praktiskt arbetet kombinerar inlärningen på arbetsplatsen och läroanstalten. Yrkesskicklighet påvisas i praktiska arbetsuppgifter. Examinandens kunnande utvärderas av representanter från arbetslivet och undervisningsbranschen.

Yrkesinriktad grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina ger kunnande  i närmast 400 olika yrken. Varje examina kan även avläggas genom läroavtal.

Till den grundläggande yrkesutbildningen söker man vid den gemensamma ansökan på våren och hösten.

Kontaktinformation

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi