Tutkintorakenteet

  • AMKE toteuttaa ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistuksen toimeenpanon tukitoimenpiteitä.
  • AMKE kartoittaa oppisopimuskoulutuksen mahdollisuudet ja keskeisimmät kehittämishaasteet.
  • AMKE toteuttaa opintopolku.fi -palvelun tukitoimenpiteitä.
  • AMKE kehittää koulutussisältöjä vastaamaan uusien teknologioiden ja automaation kehitystä.

Kontaktinformation

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi