Uusi rahoitusmalli

Ammatillisen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen rahoituksen myöntäminen suoraan koulutuksen järjestäjille on laadukkaan, vaikuttavan ja tehokkaan koulutuksen elinehto.

AMKEn tavoitteita rahoistusmallin kehittämiseksi:

  • Rahoitus myönnetään jatkossakin suoraan koulutuksen järjestäjille.
  • Tulosohjaukseen perustuvan suoran valtionrahoitusmallin käyttöönotto ammatillisessa koulutuksessa tulee selvittää.
  • Arvolisäverokäytänteet ovat samat eri koulutusasteilla siirryttäessä oikeudellisesta muodosta toiseen.
  • Varainsiirtoverokäytänteet ovat samat eri koulutusasteilla siirryttäessä oikeudellisesta muodosta toiseen.
  • Koulutuksen verokäytänteitä kilpailuoikeudellisesta näkökulmasta selki

Kontaktinformation

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi