Ravitsemispalveluverkosto

Ravitsemispalveluverkosto on perustettu vuonna 2006. Verkosto kattaa kaikki AMKEn jäsenorganisaatiot, joissa on ravintolapalveluista vastaavaa toimintaa. Verkostoon kuuluvat koulutuksen järjestäjien ravintolapalveluista vastaavat johtajat, esimiehet, opettajat sekä ruopakapalveluja kehittävät asiantuntijat. Verkoston toimintaa koordinoi asiantuntijaryhmä.

Verkosto kehittää koulutuksen järjestäjien ravintolapalveluihin liittyvää toimintaa verkostotapahtumilla, koulutuksilla sekä hyviä käytäntöjä jakamalla.

Toiminnan painopistealueita:

  • Ravintolapalvelujen profiilin nostaminen
  • Kestävä kehitys ravintolapalveluiden arjessa
  • Hyvään ravitsemukseen ja laatuun panostaminen
  • Vertailutiedon kerääminen, verkostoituminen ja vaikuttaminen

 

Ravitsemispalvelutyöryhmä 2014–2015:

Pj. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, ravitsemispalvelupäällikkö Sari Nissinen

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Keuda, ruokapalvelupäällikkö Iiris Kauneela

Turun kaupunki /Turun ammatti-instituutti, ruokapalvelupäällikkö Sari Salmio-Nurminen

Savon koulutuskuntayhtymä, ravintolapäällikkö Riitta Siekkinen

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, ravintolapäällikkö Sari Kovanen

Hyria Koulutus Oy, ravitsemispalvelupäällikkö Pirkko Eloharju

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, KAO, opettaja Marianne Porri

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, aikuiskoulutus, kouluttaja Kaisa Liinanki

AMKEn toimiston yhteyshenkilö Eira Jokivaara

 

Lisätietoja verkoston toiminnasta antaa:

Sari Nissinen
Ravitsemispalvelupäällikkö
Opiskelijaravintolat
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Puhelin  040 341 6137

sari.nissinen@jao.fi

Kontaktinformation

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi