Organisation

Vision

AMKE är en aktiv aktör som utvecklar och förnyar handlingsmönstren inom yrkesutbildningar.

Mission

Utveckla arbetslivsmotsvarigheten i yrkesutbildningen  – tillsammans med medlemmarna.

Verksamhetsidé

Syftet med AMKE:s verksamhet är att främja medlemmarnas verksamhetsförutsättningar att svara på samhällets och arbetslivets förväntningar och målsättningar.

Verksamhetsberättelse 2020

Kontaktinformation

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi