Organisation

Vision

AMKE är en aktiv aktör som utvecklar och förnyar handlingsmönstren inom yrkesutbildningar.

Mission

Utveckla arbetslivsmotsvarigheten i yrkesutbildningen  – tillsammans med medlemmarna.

Verksamhetsidé

Syftet med AMKE:s verksamhet är att främja medlemmarnas verksamhetsförutsättningar samt att svara på samhällets och arbetslivets förväntningar och målsättningar.

Kontaktinformation

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi