Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Kontaktinformation

Organisation

Vision

AMKE är en aktiv aktör som utvecklar och förnyar handlingsmönstren inom yrkesutbildningar.

Mission

Utveckla arbetslivsmotsvarigheten i yrkesutbildningen  – tillsammans med medlemmarna.

Verksamhetsidé

Syftet med AMKE:s verksamhet är att främja medlemmarnas verksamhetsförutsättningar att svara på samhällets och arbetslivets förväntningar och målsättningar.

Verksamhetsberättelse 2017

Kontaktinformation

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi