Verkostot

AMKEn strategian mukaisilla painopistealueilla toimivat verkostot ovat osa AMKEn toimeenpanevaa järjestöorganisaatiota omalla asiantuntijavastuualueellaan. Verkostot ja niiden asiantuntijaryhmät toimivat AMKEn hallituksen alaisina asiantuntijaryhminä. Verkostot kokoavat jäsenistössä olevan asiantuntemuksen eri teemojen ympärille vastaamaan yhteisiin kehittämishaasteisiin yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. 

Contact information

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi