Hur jag blev jag?

I Hur jag blev jag -serien presenterar vi personer som har tagit framgångstiger som också innehåller hållplats i yrkesutbildningen.

Utbildning: 

  • Student, Strömborgska läroverket
  • 1-årig studentmerkonomklass i Borgå Handersläroverk

Karriär:

  • Bankfunktionär vid HAB Forum
  • Kreditinformationskontrollant, Luottotieto ry.
  • Företagare 33 år, Tekstiiliteollisuus Oy och Linnova Oy
  • Pensionär

Motto: 
”Live one day at a time and make it a Masterpiece.” 
Jag lever i nuet och njuter av livet!

– År 1967 grundades en ettårig studentmerkonomklass i Borgå Handelsläroverk (föregångare till Porvoo International College, Point College). Jag antogs som enda svenskspråkiga student och måste ha gjort bra ifrån mig, eftersom flera svenskspråkiga studenter togs in följande år. Grunderna i företagsekonomi som jag fick i Borgå Handelsläroverk blev en bra plattform för hela mitt arbetsliv. Den kunskapen kunde jag bygga vidare på när jag jobbade på Luottotieto som blev en slags högskola för mig inför min långa bana som företagare, säger Siv Stenberg.

– Redan under min yrkesverksamma tid blev jag medlem i NestorPartners ry och Itä-Uudenmaan Yrityskummit. Till dessa organisationers verksamhet hör bl.a. att förmedla mentorer åt företagare. Jag hade förmånen att under flera års tid, också efter min pensionering, vara mentor för sammanlagt ca. 20 företagare inom olika branscher. Det gläder mig att jag fortfarande har kontakt med många av mina adepter, berättar hon.

Siv Stenberg ser tillbaka på en givande och intressant företagarbana. 

– Jag uppskattade utmaningarna vårt familjeföretag ställdes inför. Det gällde att aldrig stampa på stället, utan kontinuerligt utveckla verksamheten och gå framåt. Och visst kändes det bra när vi lyckades, konstaterar Siv Stenberg.

– Jag är företagare i själ och hjärta så om jag nu skulle stå inför ett studieval är det klart att jag skulle studera företagsekonomi, säger Siv Stenberg.

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi