Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Yhteystiedot

Väylät auki yliopistoon!

20.11.2017

Uutissuomalainen kertoi viime viikolla, että yliopistot eivät ole innostuneita valitsemaan opiskelijoita ammatillisen tutkinnon perusteella. Tämä tarkoittaisi sitä, että ammatillisen tutkinnon suorittaneille valintakoe olisi jatkossakin ainoa väylä yliopistoon. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on, että sekä ylioppilas- että ammatillista tutkintotodistusta hyödynnettäisiin nykyistä paremmin korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa.

- Yliopistojen omavaltainen linjaus jättää ammatillisen tutkinnon suorittaneet todistusvalinnan ulkopuolelle on valitettava yllätys, sanoo Satu Ågren Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKEsta.

Suomessa on tehty kaksi vuosikymmentä määrätietoista työtä, jotta ammatillinen koulutus ja lukio olisivat tasavertaiset vaihtoehdot perusopetuksen jälkeen, mahdollistaen myös siirtymisen korkeakouluopintoihin. Olisi iso taka-askel, mikäli yliopistot valintauudistuksessa sulkisivat ammatillisen tutkinnon suorittaneet todistusvalinnan ulkopuolelle. 

- Yliopistojen opiskelijavalintaa tulee kehittää niin, että se tunnistaa myös ammatillisen tutkinnon tuottaman osaamisen, Ågren vaatii.

Myös opetus -ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen osallistui viikonloppuna keskusteluun twitterissä.

- Ammattiin opiskelevilla tulee olla aito mahdollisuus päästä sekä ammattikorkeakouluun että yliopistoon. Väyliä ei tukita. Opiskelijavalintaa on kehitettävä korkeakouluissa siten, että tosiasiallisesti mahdollisuudet säilyvät ja kehittyvät.

Ammattiin opiskelevien järjestöt ovat ilmaisseet huolensa yliopistojen opiskelijavalintauudistuksesta.

- Jos pääsykoevalintaa pienennetään, amisten pääsy yliopistoon heikkenee. Tämä on todella hälyttävää itseni, liittoni ja muiden ammattiin opiskelevien puolesta, jotka haluavat päästä yliopistoon, sanoi Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto — SAKKI ry:n hallituksen jäsen Rico Martikainen Suomen ylioppilaskuntien liiton SYL:n liittokokouksessa perjantaina.

- Myös amiksilla täytyy olla aito mahdollisuus tulla valituksi korkea-asteen opintoihin todistusvalinnan kautta! Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry edellyttää, että amisten todistusvalintaa ei tyrmätä yliopistoissakaan vain tarvittavan kehittämistyön välttämiseksi, järjestö linjasi.

Myös ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnat uudistuvat

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämiskohteina ovat todistusvalinnat, valintakokeet sekä muut uudet osaamisperustaiset valintatavat. Tavoitteena on lisätä todistusvalintoja kehittämällä ylioppilastutkinnon sekä ammatillisen tutkinnon perusteella tehtäviin todistusvalintoihin uudet yhteiset pisteytysmallit. 

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanketta koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu. 

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi