Värri & Lempinen: Ajokortti-iän lasku helpottaisi koulunkäyntiä

11.12.2015

Henkilöauton kuljettamiseen oikeuttavan harjoitusluvan luomista 16–17-vuotiaille on selvitettävä, esittävät Pro Lukio ry:n puheen johtaja Kyösti Värri ja AMKE ry:n toimitusjohtaja Petri Lempinen perjantaina 11.12. Maaseudun Tulevaisuus -lehdessä julkaistussa mielipidekirjoituksessaan.

Samanlaisen esityksen on aiemmin tehnyt Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Lempisen ja Värrin mukaan harjoituslupa voidaan tarvittaessa rajoittaa koskemaan vain kodin ja oppilaitoksen välisiä matkoja eikä siihen sisällytetä mahdollisuutta kuljettaa toista henkilöä.

- Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen saavutettavuus on heikentymässä, kun ikäluokkamuutokset ja leikkaukset koulutuksen rahoitukseen harventavat oppi­laitosverkkoa. Samaan aikaan joukkoliikenne vähenee suurten kaupunkien ulkopuolella, perustelevat kirjoittajat kantaansa.

Koulutuspolitiikan ja liikenne­politiikan on löydettävä toisensa, sillä kodin ja oppilatoksen välisten liikenneyhteyksien puute aiheuttaa ylitsepääsemättömiä esteitä osassa maata. 

- Liikenneturvallisuuden lisäksi harjoituslupaa tulee miettiä alueellisen tasa-arvon ja toisen asteen koulutuksen saavutettavuuden näkökulmasta, päättävät Värri ja Lempinen kirjoituksensa.

Lue mielipide Maaseudun Tulevaisuudesta.