Työturvallisuuden ja työkyvyn kehittäminen tukee henkilöstöä ammatillisen koulutuksen muutoksissa

24.11.2015

Monet koulutussektoria koskevat yhteiskunnalliset ja työelämän muutokset heijastuvat ammatillisten oppilaitosten henkilöstön arkeen samalla, kun työssä pitäisi jaksaa entistä tehokkaampana ja pidempään. Opetussuunnitelmien uudistukset ja rahoitusjärjestelmän leikkaukset edellyttävät lähivuosina merkittäviä uudelleen järjestelyjä ja uutta työn tekemisen tapaa. Työturvallisuutta ja työkykyä kehittämällä voidaan tukea henkilöstöä sekä parantaa sen hyvinvointia ja toiminnan kustannustehokkuutta.

Viime vuosina ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat havahtuneet kehittämään työturvallisuuden ja työkyvyn johtamista. Kuusi koulutuksen järjestäjää on lähtenyt mukaan syksyllä 2015 käynnistyneeseen kaksivuotiseen tutkimushankkeeseen, jossa yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) asiantuntijoiden kanssa kehitetään keinoja henkilöstön työturvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen. Mukana ovat Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Koulutuskeskus Salpaus, Koulutuskeskus Sedu, Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu sekä Sastamalan koulutuskuntayhtymä Sasky.

Tutkija Sari Tappura TTY:ltä kertoo, että hankkeen taustalla on monivuotinen yhteistyö ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkostossa, jossa on kehitetty ja jaettu hyviä käytäntöjä opiskelijoiden työturvallisuuteen ja työssä oppimiseen liittyen. Esiin on noussut tarve panostaa myös koulutuksen järjestäjien työturvallisuuden johtamiseen ja henkilöstön hyvinvointiin, jotta tulevista muutoksista selvitään kunnialla.

– Ammatillisissa oppilaitoksissa on tehty paljon hyvää työtä työturvallisuuden kehittämiseksi. Oppilaitoksissa on esimerkiksi jo käytössä monenlaisia välineitä turvallisuuden johtamiseen. Tätä tietoa on tarpeen jakaa. Koulutustoimialalle voidaan saada uusia näkökulmia myös TTY:n aiemmista turvallisuuden johtamisen tutkimushankkeista teollisuudessa, Tappura jatkaa.

Tutkimushankkeen keskeisiä teemoja ovat turvallisuustoiminnan yhtenäistäminen, työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmä, turvallisuusvastuut eri organisaatiotasoilla, henkilöstön tuki muutostilanteissa sekä varhaisen tuen ja välittämisen toimintamallit työkyvyn hallinnassa. Tutkimushankkeen toteuttaa turvallisuuden johtamisen ja suunnittelun tutkimusryhmä TTY:n teollisuustalouden laitokselta ja sitä rahoittavat Työsuojelurahasto, teollisuustalouden laitos sekä mukana olevat koulutuksen järjestäjät.

Lisätietoja: Sari Tappura, 040 849 0365, sari.tappura@tut.fi
Lisätietoja: Työsuojelurahaston tutkimushanke nro 115098