Reformi tehdään oppilaitoksissa

11.08.2017

Reformin omistajuus siirtyi oppilaitoksille ja koulutuksen järjestäjille, kun ammatillisen koulutuksen reformin uusi lainsäädäntö hyväksyttiin kesäkuun lopussa. Viranomaisten ja järjestöjen – AMKE mukaan lukien – tehtävänä on tukea muutoksen tekemistä.

Uuden ammatillisen koulutuksen lain lisäksi koulutuksen järjestäjien toimintaa ohjaa uudistettu rahoituslaki sekä yhdeksän eri asetusta. Myös oppilas- ja opiskelijahuoltolakia uudistetaan.

Oppilaitoksen johdon on oltava ajan tasalla yli 200 muuttuvasta pykälästä, joten tiedon tarve on suuri. Tietoa kaipaavat myös yritykset ja työpaikat, joiden kanssa oppilaitokset tekevät yhteistyötä.

Nyt jokaisella AMKEn jäsenellä on edessään toiminnan ja organisaation uudistaminen vastaamaan reformin vaatimuksia ja mahdollisuuksia. Koulutusorganisaation johtamisesta tulee entistä dynaamisempaa ja nopeammin työelämän tarpeisiin reagoivaa.

Koulutuksen järjestäjien on muutettava toimintaansa, koska uusi rahoitusjärjestelmä mittaa eri asioita kuin nykyinen. Valmistuvan opiskelijan työllistymisen tai jatko-opintoihin siirtymisen edistämisestä tulee koulutuksen järjestäjän tärkein tehtävä. Tehostamista ovat edellyttäneet myös koulutusleikkaukset.

Käytännön työtä oppilaitoksissa muuttaa opetussuunnitelma- ja näyttötutkintoperusteisen koulutuksen yhdistyminen reformissa. Muutosta edellyttävät tutkintojen määrän vähentäminen ja sisällöllinen uudistaminen vuoden 2019 alkuun mennessä sekä yhteistyön lisääminen työpaikkojen kanssa.

Muutokset koskevat yhtä lailla opetusta ja opetuksen tukipalveluita kuin johtamista ja hallintoa. 

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi