Poimintoja Amisbarometrin tuloksista

08.04.2022

Amisbarometri on SAKKI ry:n toteuttama avoin data-periaatteeseen perustuva valtakunnallinen tutkimus. "Amisbarometri ei ole pelkkää tiedon keräämistä. Se on koko ammatillisen koulutuskentän kanssa yhdessä luotu kokonaisuus, jonka avulla tuotamme kattavan kokonaiskuvan kaikkien Suomen ammattiin opiskelevien arjesta!"

Tässä poimintoja vuoden 2022 tutkimuksen tuloksista:

 • Vuoteen 2019 verrattuna tyytyväisyys alavalintaan on lisääntynyt.
 • Opetuksen määrään tyytyväisten osuudet olivat hieman kasvaneet edellisiin tiedonkeruisiin verrattuna.
 • Opetuksen laatua piti enimmäkseen hyvänä 43 prosenttia vastaajista, osittain hyvänä 34 prosenttia ja huonona 10 prosenttia.
 • Kaksi kolmasosaa piti opettajan pitämän oman alan opetuksen määrää sopivana ja 28 prosenttia kaipasi sen lisäämistä.
 • Alle 20-vuotiaista nuorista 16 prosenttia koki, että heitä ohjattiin väärälle alalle.
 • Miehet olivat hieman tyytyväisempiä alavalintaa koskevaan ohjaukseen.
 • Ensimmäisen vuoden opiskelijoista 59 prosenttia ja tätä pidemmällä olevista 94 prosenttia oli tehnyt etäopintoja koronaepidemian aikana.
 • Vastaajista 72 prosenttia oli saanut opettajalta vähintään osittain tarpeeksi tietoa opiskeluun liittyvistä asioista.
 • Vastaajista 10 prosenttia olisi tarvinnut opintoohjaajalta enemmän tukea nykyisiin opintoihin.
 • Noin joka viides muuta sukupuol- ta    olevista    ja    niistä, jotka    eivät     halunneet kertoa sukupuoltaan, oli harkinnut opintojen kes- keyttämistä tai opiske- lupaikan vaihtoa.
 • Oppilaitosten ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen turvallisuudessa on kehittämisen varaa.
 • Vastaajista viisi prosenttia koki oppilaitoksensa turvattomaksi.
 • Vastaajista viisi prosenttia koki työssäopppimispaikan turvattomaksi.
 • Alle 20-vuotiaiden joukossa opintolainan nostaminen oli ollut yleisintä niiden joukossa, jotka eivät asuneet vanhempien tai muun huoltajan luona. 


Vastaajista 40 prosenttia oli mielestään tutustunut täysin riittävästi muihin opiskelijoihin ja 25 prosenttia osittain riittävästi. Tyytyväisten osuus oli noin 4 prosenttiyksikköä aiempia kyselykierroksia pienempi.
 

Lue lisää >>