Pelkkä oman alan osaaminen ei enää riitä

13.03.2015

Digitalisaatio ja muut uudet teknologiat tuovat luovan tuhon, joka uhkaa nykyisiä työpaikkoja ja samalla luo uusia mahdollisuuksia. Työpaikkojen määrällistä katoamista mielenkiintoisempaa on työtehtävien ja niiden vaatimien taitojen muuttuminen. Petri Lempisen artikkeli Pelkkä oman alan osaaminen ei enää riitä pohtii työelämän osaamistarpeiden muuttumista teknologian kehittyessä. Muutos haastaa työelämän lisäksi koulutusjärjestelmän eikä kummankaan kyky reagoida tai joustaa ole taattu.

Osaaminen on kuitenkin avainasemassa uusien teknologioiden ja menetelmien hyödyntämisessä.

Lempisen artikkeli on julkaistu Työpoliittisen aikakauskirjan numerossa 1/2015.

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi