Lausunto oppivelvollisuuslaista ja eräistä siihen liittyvistä laeista

11.06.2020

Ammatillinen koulutus ei voi paikata perusopetuksen puutteita. AMKE painottaa, että oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteiden toteutuminen edellyttää perusopetuksen joustavuuden, yksilöllisten opintopolkujen ja arvioinnin kehittämistä. Lisäksi tutkintoon valmentavaa koulutusta on uudistettava.

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi