Koulutuspalveluiden arvonlisäverotus lausunnolla

20.08.2015

Koulutuspalveluiden arvonlisäverotuksen käytäntöjen selkeyttäminen ja yhdenmukaistaminen on AMKEn mielestä tärkeää, mutta verohallituksen luonnostelema verotusohje on yhä liian epämääräinen. Ongelmia tuottaa työvoimakoulutuksen verotus, koska osa siitä voidaan tulkita lakisääteiseksi kilpailutuksesta huolimatta. AMKE pitää tärkeänä, että verotusta koskevien säädösten ja ohjeiden valmisteluissa huomioidaan jatkossa koulutuksen järjestäjien asiantuntemus.

AMKEn lausunto Verohallitukselle

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi