Kohtuuton aikataulu ja kiristyvä rahoitus eivät kerää kiitosta AMKElta

12.10.2015

AMKE ry pitää ammatilliseen koulutukseen rahoituksen leikkausten määrää kohtuuttomana. Rahoitus väheni vuosina 2012–2015 noin 140 miljoonaa euroa ja talousarvioesityksen mukaan ensi vuonna rahoituksesta leikataan 70 miljoonaa ja vuonna 2017 peräti 190 miljoonaa euroa. Edellä mainitut säästöt ovat yhteensä neljännes ammatillisen koulutuksen rahoituksesta.

Säästöjä on perusteltu tarpeella uudistaa toimintatapoja. Ammatillisen koulutuksen kehittäminen tulee AMKEn mukaan tarpeeseen, mutta toimintatapojen uudistaminen edellyttää sääntelyn purkamista, rinnakkaisista järjestämismuodoista luopumista sekä tavoitteisiin kannustavaa rahoitusjärjestelmää. Nämä kaikki ovat uudistuksia, jotka vaativat paljon muutoksia lainsäädännön tasolla, jota kuitenkin on luvattu uudistettavan vasta vuonna 2018.

- Rahoituksen leikkaamisen ja lainsäädännön uudistamisen tulisi tapahtua samanaikaisesti, koska toimintatapojen muuttaminen ei ole mahdollista ilman lainsäädännön muuttamista, huomauttaa AMKE ry:n toimitusjohtaja Petri Lempinen.

Myös ammatillisen koulutuksen uudistusten kireä aikataulu huolestuttaa AMKEa, sillä koulutuksen järjestäjät päättävät parhaillaan vuoden 2017 avoimista koulutuspaikoista. Koulutuksen järjestäjien on siis tiedettävä vuoden 2017 leikkausten toteuttamistapa nyt, jotta ne voivat suunnitella ja sopeuttaa omaa toimintaansa järkevästi opiskelijan aseman kärsimättä.

- Vuoden 2016 opiskelijat on otettu sisään jo aiemmin ja ainut tapa säästää on henkilöstön vähentäminen, muistuttaa Lempinen. Koulutus tarvitseekin pitkäjänteisempää tietoa rahoituksen kehityksestä.

AMKE kehottaa kiinnittämään huomiota ammatillisen aikuiskoulutuksen kohtaloon ensi vuoden talousarvioesityksessä, kun aikuiskoulutuksen rahoitus ja ohjaus jakautuu kahden ministeriön kesken. TEM:n budjetista katoaa 3000 opiskelijatyövuoden verran työvoimapoliittista koulutusta ja OKM:ltä vajaa 900 oppisopimuspaikkaa aikuisten lisäkoulutuksesta; yhteensä siis lähes 4000 opiskelijatyövuotta häviää. Työttömyyden ja työelämän rakennemuutosten sekä maahanmuuttajamäärän kasvamisen vuoksi aikuisten koulutustarpeet kuitenkin lisääntyvät.

Lue AMKEn lausunto kokonaisuudessaan täältä.