Ammattiosaamisen barometri valmistumassa – raportti julkaistaan 6.2.2015

29.01.2015

AMKEn toteuttama Ammattiosaamisen barometri kuvaa koulutuksen järjestäjien näkemyksiä ja esittää tilannekuvia käynnissä olevista uudistuksista ja ammatillisen koulutuksen tulevaisuudesta sekä antaa eväitä vaikuttamiseen ja nostaa ajankohtaisia asioita keskusteluun.

  • Mihin suuntaan uudistukset vievät ammatillista koulutusta ja millaisia ratkaisuja koulutuksen järjestäjät eri alueilla tekevät?
  • Miten varmistetaan ammatillisen koulutuksen laatu resurssien vähentyessä?


Nyt ensimmäisen kerran toteutettuun barometriin vastasi 75 AMKEn jäsenorganisaation johtajaa, vastausprosentti oli noin 90! Barometrin esipuheen kirjoitti AMKE ry:n hallituksen puheenjohtaja Marketta Kokkonen. Lisäksi tuloksia syvennettiin kuudella koulutuksen järjestäjän teemahaastattelulla. Haastateltavina olivat: linjanjohtaja Liisa Pohjolainen (Helsingin kaupunki), directör Ulrica Karp (Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur), vararehtori Esa Leinonen (Suomen ympäristöopisto SYKLI), kuntayhtymän johtaja Reija Lepola ja aikuiskoulutusjohtaja Pasi Artikainen (Seinäjoen koulutuskuntayhtymä), rehtori Jari Fagerlund (Kanneljärven Opisto) sekä johtaja Anssi Tuominen (Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos).

Keskeisimpiä tuloksia olivat:

  • ammatillisen koulutuksen näkymät heikkenevät – koulutuksen järjestäjät tehostavat toimintaansa
  • uusi rahoitusjärjestelmä kannustaa – leikkaukset uhkaavat laatua
  • rakenteellinen uudistaminen – selkeitä linjauksia kaivataan
  • laatu, opiskelijat ja työelämä kehittämisen keskiöön


Barometri kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön osarahoittamaan hankkeeseen Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkkoon (AMKEn jäsenet) liittyvä nykytilan kuvaus ja tietopohjan laadinta. AMKE kiittää lämpimästi kaikkia kyselyyn vastanneita, haastateltuja sekä barometrin suunnitteluun ja toteutukseen muuten osallistuneita.

Lisätietoja: Hanne Paila, p. 040 3592870