Ammatillista koulutusta työelämän, ei hallinnon tarpeisiin

02.11.2015

AMKE ry:n toimitusjohtaja Petri Lempinen vastasi Keskisuomalaisessa Mauri Pekkarisen kirjoitukseen (29.10.), jossa Pekkarinen kertoi, että hänen mielestään ammatillinen koulutus tulisi siirtää osaksi perustettavia itsehallintoalueita.

Lempisen korostaa mielipidekirjoituksessaan ammatillisen koulutuksen tehtävää tuottaa työelämään ammattitaitoista työvoimaa.

- Ammatillista koulutusta on kehitettävä asiakkaiden – työnantajat ja opiskelijat – tarpeisiin, ei hallinnon uudistamiseksi. Enemmistö maan yli 300 000 vuotuisesta opiskelijasta on työikäisiä aikuisia, jotka opiskelevat ammatissa kehittyäkseen tai ammattia vaihtaakseen. Ammatillinen koulutus ei ole peruskoulun jatke vaan elinkeinopoliittinen työkalu.

Kirjoituksessaan Lempinen painottaa myös, että kolme neljästä koulutuksen järjestäjästä on yksityisiä toimijoita. Ammatillinen koulutus ei ole siis kunnallinen monopoli. Kuntayhtymien rinnalla valtakunnalliset ja vahvasti erikoistuneet toimijat huolehtivat elinkeinoelämälle tärkeiden, mutta pienempien alojen koulutustarjonnasta. Yritykset tarvitsevat huippuosaajia, joiden kouluttaminen on yhtä tärkeä tehtävä kuin nuorten kouluttaminen ammatilliseen perustutkintoon. Yritysten ja opiskelijoiden erilaisiin tarpeisiin vastaavat eri tavoin profiloituneet organisaatiot.

Lempinen toteaa koulutustarjonnan kapenevan rahoituksen pienentyessä:

- Tämä heikentää koulutuksen järjestäjien kykyä vastata toimialueensa yritysten tarpeisiin. Ongelma on pahin vähenevän väestön maakunnissa, joissa ei ole varaa ylläpitää entisenlaista koulutustarjontaa.

Ammatillisen koulutuksen liittäminen osaksi perustettavia itsehallintoalueita on Lempisen mielestä huono ajatus, sillä monien alojen osaamistarpeet hajaantuvat ympäri maan johtuen määrällisesti vähäisestä kysynnästä tai toimialan luonteesta.

- Näihin tarpeisiin vastaaminen ei onnistu, jos ammatillisesta koulutuksesta päätetään alueilla, jotka katsovat vain omia tarpeitaan. Samoin katoaisi kyky vastata valtakunnallisesti merkittäviin irtisanomisiin ja muutosturvatilanteisiin. Ammatillisen koulutuksen siirtäminen tulevan itsehallinnon järjestettäväksi pakottaisi irrottamaan aikuiskoulutuksen nuorten koulutuksesta. Tämä ei ole elinkeinoelämän etu.

Lue Petrin Lempisen mielipide päivän Keskisuomalaisesta.