Ammatillisen koulutuksen ja työelämän asiantuntijat seurantaryhmään valvomaan reformin toteutumista

12.10.2015

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa seurantaryhmän, joka valvoo, tukee ja arvioi ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa. Ryhmä koostuu sidosryhmien ja toimialan edustajista.

Reformi etenee hallitusohjelman mukaisesti, ja seurantaryhmän lisäksi perustetaan myös projektiryhmä, joka valmistelee, toteuttaa ja toimeenpanee reformin vaatimat toimenpiteet. Molempien ryhmien toimikausi päättyy vuoden 2018 loppuun.

Tarkoituksena on käynnistää kehittämisohjelma, jonka puitteissa seurantaryhmä yksinkertaistaa hallintoa. Kehittämisohjelmaan sisältyy työssäoppimisen, ja erityisesti nuorten oppisopimuskoulutuksen, lisääminen työnantajan hallinnollista ja taloudellista taakkaa keventämällä.

Seurantaryhmän tavoitteissa mainitaan myös koulutuksen järjestäjärakenteen kehittämisohjelma, mutta järjestäjiä kannustetaan vapaaehtoisiin fuusioihin.

Huomionarvoista on työvoimakoulutuksen liittäminen OKM:n alle.  Seurantaryhmän tavoitteisiin onkin kirjattu muun muassa työttömien koulutuksen työelämävastaavuuden parantamisesta sekä elinkeinoelämän nopeista muutoksista aiheutuvat vaihtelut koulutustarjonnassa.

Myös ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmää aiotaan yksinkertaistaa sisällyttämällä samaan järjestelmään ammatillinen perus-, lisä-, oppisopimus- ja työvoimakoulutus.

Seurantaryhmään on pyydetty nimeämään edustajia alan eri järjestöistä; koulutuksen järjestäjien organisaatioita on listalla työmarkkinajärjestöjä enemmän.