Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtajat toimivat

15.12.2015

Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtajat ry on valinnut vuoden 2016 puheenjohtajakseen Ammattiopisto Lappian aikuiskoulutusjohtaja Anni Miettusen. Hallituksen muut jäsenet ovat:

•rehtori Eero Pentti, PSK-Aikuisopisto
•rehtori Sirkka Wiman, Omnian aikuisopisto
•aikuiskoulutusjohtaja Pasi Artikainen, Sedu Aikuiskoulutus
•johtaja, rehtori Timo Karkola, Amisäätiö       

Yhdistys edistää työ- ja elinkeinoelämää palvelevan aikuiskoulutuksen kehittämistä maassamme. Tällä hetkellä yhdistys osallistuu ja vaikuttaa aktiivisesti reformiin: uuden ammatillisen koulutuksen kehittämiseen sekä siihen, että aikuiskoulutus on tärkeä osa elinikäistä oppimista ja ammatillista koulutusta. Yhdistys tekee aloitteita ja antaa lausuntoja ammatillisen aikuiskoulutuksen ja työelämän kehittämiseksi. Se valvoo jäsentensä ammatillisia ja taloudellisia etuja, toimii heidän yhdyssiteenä sekä tukee heitä päivittäisessä työssään. Yhdistys toimii AMKEn yhteistyöjärjestönä.                   

Ammatillinen aikuiskoulutus

•tukee elinikäistä oppimista,
•osallistaa yhteiskuntaan, kotouttaa ja ehkäisee syrjäytymistä,
•kehittää työelämää ja edistää työllisyyttä,
•vahvistaa elinkeinopolitiikan, yrittäjyystavoitteiden ja kilpailukyvyn saavuttamista.

Lisätietoja:

Anni Miettunen
yhdistyksen sihteeri
Ammattiopisto Lappia, puh. 050 310 9237