AMKEn vuosi 2020 pakettiin

31.12.2020

Vuosi 2020 oli AMKEn kymmenvuotisen taipaleen juhlavuosi, jonka korona sitten sekoitti melkoisesti. Poikkeustilanteesta huolimatta vuosi oli kokonaisuudessaan kuitenkin positiivinen ja jätti lukuisia hyviä muistoja onnistumisista, yhteistyöstä, kohtaamisista ja uusista ratkaisuista.

Aktiivista viestintää

Vuonna 2020 AMKEn verkkosivujen luetuimmat sivut olivat edellisvuosien tapaan uutiset, kannanotot ja blogit.

Sosiaalisessa mediassa seuraajien ja tykkääjien määrä jatkoi tasaista kasvuaan, vuoden 2020 viimeisenä päivänä seuraajia oli Facebookissa 3659 ja Twitterissä 3455 henkilöä. 

vuosi

Facebook

Twitter

2020

3659

3455

2019

3289

3090

2018

2690

2632

2017

2332

1942

AMKEn sometilit keräävät tasaisesti seuraajia

Kiinnostavia kannanottoja

Vuoden 2020 alussa peräänkuulutettiin vastuullisuutta oppivelvollisuuden toteuttamiseen.

Nopealla aikataululla valmisteltu, elokuussa 2021 voimaan astuva uusi oppivelvollisuuslaki ja maksuton toisen asteen koulutus on iso uudistus, jonka toteuttamiseksi kaivattiin useiden erilaisten käytännön asioiden kuntoon laittamista.

Koronan rantauduttua suomeen AMKE korosti ammatillisen koulutuksen merkitystä kriisin hoitamisessa.

- Osaamisen varmistaminen ja koulutus ovat tehokasta lääkettä yksilön, yritysten ja yhteiskunnan kohtaamien haittojen minimoimiseksi ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Ammatillisella koulutuksella on tässä keskeinen rooli, kannanotossa todettiin.

Elokuussa 2020 AMKE ilmaisi huolensa opetus- ja kulttuuriministeriön aikeista tuoda oppivelvollisuuslainsäädännön laajentamisen yhteydessä lakiesityksen, jolla annettaisiin lisävaltuutus säätää asetuksella ammatillisen peruskoulutuksen opetustuntien määrästä.

- Esitys romuttaa ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuuden, toteavat ammatillisen koulutuksen järjestäjiä edustavat järjestöt. Näin suuren muutosesityksen tuominen tässä vaiheessa lainsäädäntövalmistelua ilman virallista lausunnonantomahdollisuutta on vastoin hyvää hallintotapaa, totesivat yhteisessä kannanotossaan AMKEn kanssa Ammatillisten erityisoppilaitosten verkosto AMEO, KT Kuntatyönantajat, Sivistystyönantajat, Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry sekä Suomen Kuntaliitto.

Loppuvuodesta otettiin kantaa vieraskielisten ammatillisten tutkintojen lupaprosessiin.

Vieraskielisten ammatillisten tutkintojen lupaprosessia tulee selkiyttää ja nopeuttaa, vaativat yhteisessä kannanotossaan joulukuussa AMKEn kanssa Helsingin seudun kauppakamari, Kemianteollisuus ry, Kiinteistötyönantajat ry, Keskuskauppakamari, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Palvelualojen työnantajat Palta ry, Sivistystyönantajat SIVISTA ry, Suomen Kuntaliitto sekä Suomen Yrittäjät ry. 

- Nykyistä laajempi englanninkielinen tutkintotarjonta ammatillisessa koulutuksessa tekisi Suomesta kansainvälisesti houkuttelevamman paikan työskennellä, opiskella ja yrittää. Se madaltaisi lisäksi täällä jo olevien maahanmuuttajien koulutukseen osallistumista ja sujuvoittaisi heidän työllistymispolkujaan, kannanotossa todettiin.

AMKE Oy:n tapahtumatuotanto selvisi koronakriisistä

Tammikuussa, ennen korona-aikaa, osallistuimme ensimmäistä kertaa valtakunnallisille Opopäiville ja esittelimme messuväelle #väylätauki-kampanjan vuoden 2020 kasvon, Veronica Verhon

Opopäiviin Tampereella osallistui yli 700 opoa. Heistä moni tunsi Väylät auki -kampanjan jo entuudestaan ja hyödynsi sitä oppilaanohjauksessa.

- On upeaa kuulla, että videot ovat kovassa käytössä ja niiden sisältö on kiinnostavaa. Kampanjamme siis toimii, iloitsi AMKEn tiedottaja Hanna-Mari Bennick.


AMKEn upea standi Opopäivillä Tampereella helmikuussa 2020.


Juuri ennen poikkeusajan valloitettua maamme, ehdimme järjestää AMKEn uusien toimitilojen tupaantuliaiset Johdon foorumin yhteydessä maaliskuun alussa. Tilaisuudessa lanseerattiin myös AMKEn uusi, kirkastettu ilme.

Korona sekoitti AMKEn tapahtumatuotannon kevään, mutta mitään katastrofia se ei kuitenkaan aiheuttanut. Monta peruttua tapahtumaa saatiin järjestettyä laadukkaasti syksyllä etä -ja hybriditoteutuksina.

- Keväälle suunniteltu juhlavuotemme päätapahtuma AMKEpäivät ei jäänyt koronan jalkoihin, vaan toteutettiin erittäin onnistuneesti hybrinä. Tapahtuma kokosi lokakuussa yli sata osallistujaa yhteen verkon välityksellä ja Marina Congress Centeriin, kertoo AMKEn tapahtumatuottaja Pirve Harakka.

"Etäosallistujalle tilaisuus oli erinomaisesti toteutettu. Paras webinaari, johon olen osallistunut (ja aika moneen olen osallistunut)", todettiin eräässä AMKEpäivien palautteessa.


Myös studiossa toteutettu ”Puheista tekoihin - kriisi on mahdollisuus uudistaa” – verkkotilaisuus osoitti AMKEn tapahtumien loikanneen onnistuneesti seuraavalle tasolle. 

Korona-ajassa luottamuksen solmukohtana

Koronakriisin aikana ammatillinen koulutus on pystynyt reagoimaan nopeasti muuttuviin olosuhteisiin ja näin turvaamaan koulutuksen toteuttamisen. Viestintä opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja AMKEn välillä oli nopeaa ja ajantasaista. 

- AMKE toimii luottamuksen solmukohtana viranomaisten ja koulutuksen järjestäjien välillä, totesi Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen AMKEpäivien puheenvuorossaan.

AMKE toteutti huhtikuussa ensimmäisen kyselyn koronan alkuvaiheen vaikutuksista ammatillisen koulutuksen toimintaan. Toinen kysely toteutettiin toukokuussa ja kolmas syyskuussa

Laajan selvityksen keskeisiä tuloksia käytiin läpi verkkotilaisuuksissa kevään ja syksyn aikana.

Hallitukseen uutta osaamista

Hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle yhdistyskokouksessa lokakuussa vuosille 2021–2023 Taitotalon toimitusjohtaja Kari Juntunen, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDUn johtaja Saija Niemelä-Pentti ja Raahen koulutuskuntayhtymä Brahen johtaja Jaana Ritola sekä vuodelle 2021 Ammattiopisto Spesian rehtori Tiina Meriläinen.

Uudet hallituksen jäsenet tuovat mukanaan AMKEn halitukseen vankkaa kokemusta osaamisen kehittämisestä erilaisissa toimintaympäristöissä, taloudellista näkemystä, kansainvälisen toiminnan osaamista sekä laajoja verkostoja.

Jäsenet tyytyväisiä

Syksyllä 2020 toteutettuun jäsentyytyväisyyskyselyyn vastasi 43 AMKEn johdon edustajaa. Vastaajista 88 % pitivät jäsenyyttä erittäin hyödyllisenä tai hyödyllisenä.   

- Erityisesti näin poikkeusaikana AMKE:n merkitys ja työ korostuu ja on positiivisella tavalla esillä. Hyvä niin, kiitellään yhdessä palautteessa. 

Tähtihetkiä

Tähtihetkiä mahtui poikkeukselliseen vuoteen lukuisia, niistä muutamia kirkkaimpia olivat esimerkillisten maahanmuuttajaopiskelijoiden stipendin saaneiden tarinat, ammatillisen koulutuksen kultaisen ansioristin saaneet sekä jäseniltämme saamamme tähtihetket joulukalenteriimme.

AMKEn hallitus valitsi stipendin saajiksi seitsemän maahanmuuttajaopiskelijaa 56 korkeatasoisten esityksen joukosta. Palkittujen opiskelijoiden tarinat olivat koskettavia, upeita ja rohkaisevia.

AMKE myönsi kuluneen vuoden aikana kultaiset ammatillisen koulutuksen ansioristit erityisasiantuntija Maarit Kallio-Savelalle, pääsihteeri Leena Linnainmaalle, ylijohtaja Mika Tammilehdolle, toimittaja Marjukka Liitenille, johtava asiantuntija Mirja Hannulalle sekä kuntayhtymän johtaja Sampo Suihkolle. Kaikkien ansioristin saaneen toiminta ammatillisen koulutuksen hyväksi on ollut pitkäaikaisesta ja erityisen ansiokkaasta. 

Tähtihetket päättivät myös AMKEn vuoden. Pyysimme ammatillisen koulutuksen järjestäjiä kertomaan vuoden tähtihetkistä, joista tekisimme AMKEn joulukalenterin. Ajatus sai innostuneen vastaanoton ja tarinoita tuli enemmän kuin jouluun on päiviä.

- Tällaisina vuosina on hyvä muistaa, että pimeydessä tähdet loistavat kirkkaimmin. Ei tarvitse muistella menneitä murheita eikä surra tulevaa, kirjoitti AMKEn toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu joulublogissaan.

Pysy kärryillä #ammatillinenkoulutus asioista myös vuonna 2021 esimerkiksi:

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi