AMKEn kyselyn tulokset: "Yksityiskohtaista sääntelyä ei enää tarvita"

11.11.2015

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry avasi lokakuuksi nettisivuilleen avoimen kyselyn, jonka tavoitteena oli selvittää se, mitä ajatuksia normien purku ja asiakaslähtöisyyden kehittäminen herättävät. Kysymyksiä oli kaksi:

  • Miten Sinä purkaisit ammatillisen koulutuksen sääntelyä ja /tai päällekkäisyyksiä?
  • Miten ammatillinen koulutus toimisi jatkossa asiakaslähtöisemmin?

Kyselyyn tuli 31 vastausta ja nettikyselyn tapaan vastaukset olivat sekä nopeita ranskalaisia että pidempiä pohdittuja esseitä. Kysely oli avoin kaikille ja yhteistyökumppaneista ainakin opiskelijajärjestöt käyttivät mahdollisuutta. Enemmistö vastaajista on AMKEn jäsenten eli koulutuksen järjestäjien edustajia. Vastaaminen oli nimetöntä.

Valinnanvapauden lisääminen, henkilökohtaistaminen ja monitasoisen sääntelyn purku nousivat keskisimmiksi keinoiksi asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi ammatillisessa koulutuksessa. Työelämälähtöisyys ja tulevaisuuden ammatillisen osaamisen vaatimukset eivät vastaajien mukaan edellytä nykyisenkaltaista yksityiskohtaista sääntelyä, vaan toimivaa laatujärjestelmää, työelämälähtöisyyttä sekä mahdollisuutta toimia joustavasti.

Vastauksista koottu artikkeli on nyt kokonaisuudessaan luettavissa täältä.