AMKE tiedottaa: Ammatillisen koulutuksen tarjonta keskittyy ja kapenee

28.10.2015

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät sulkevat toimipisteitä ja keskittävät toimintaansa nykyistä harvemmille kampuksille. Lokakuussa tehdyssä kyselyssä 36 ammatillisen koulutuksen järjestäjää arvioi sulkevansa 40 toimipistettä tai yksikköä vuosina 2016–2017.

- Toimipisteiden lakkauttamiseen vaikuttavat rahoituksen supistumisen lisäksi myös koulutettavien määrän vähentyminen, sanoo toimitusjohtaja Petri Lempinen Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:stä. Ammatillisen koulutuksen rahoituksesta supistuu kahden vuoden aikana lähes 15 prosenttia.

Ammatillisen koulutuksen kustannuksista 17 prosenttia kohdistuu kiinteistöihin. Vuokratiloista tai yksittäisistä tiloista luopuminen sekä tilojen käyttöasteen parantaminen ovat keinoja tehostaa toimintaa.

Lisäksi koulutustarjonta kapenee jäljelle jäävissä yksiköissä, sillä osa koulutuksen järjestäjistä leikkaa tarjontaansa jopa kymmenillä tutkinnoilla. Karsimislistalla ovat vetovoimaltaan heikoimmat tai opiskelijamäärältään pienimmät koulutusalat, samoin kun rinnakkaisryhmät eri toimipisteissä.

- Yritykset tarvitsevat erikoistunutta huippuosaamista, Lempinen muistuttaa. Harvinaisempien tutkintojen kouluttaminen on yhtä tärkeää kuin perustutkintojen, vaikka niiden kysyntä on määrällisesti vähäisempää. Leikkaukset tarkoittavat, että ammatillisen koulutuksen kyky tukea yritysten kilpailukykyä heikkenee.

Irtisanomisia ja lomautuksia luvassa

Henkilöstömenoihin kohdistuu keskimärin 15 prosentin säästöpaine. Rahoituksen supistuessa henkilöstö vähenee irtisanomisten ja luonnollisen poistuman kautta. Ammatillinen koulutus on työvoimavaltainen ala, joten henkilöstökulut ovat noin 60–65 % kaikista kustannuksista.

Kyselyyn vastanneista koulutuksen järjestäjistä 26 arvioi vähentävänsä yhteensä 1100 henkilötyövuotta, minkä lisäksi noin kymmenen koulutuksen järjestäjää arvioi lomauttavansa henkilöstöä. Eräiden koulutuksen järjestäjien henkilöstöllä on irtisanomissuoja vuoden 2018 loppuun.

AMKE on aiemmin arvioinut ammatillisen koulutuksen henkilöstön vähenevän lähes 4000 henkeä. Suuruusluokka näyttää kyselyn mukaan pitävän paikkansa. Vielä vuonna 2013 AMKEn jäsenet työllistivät yli 27 000 henkilöä.

Useat vastaajat kritisoivat rahoituksen leikkausten aikataulutusta vuodelle 2017. Säästöjen aikaansaaminen toimintatapaa muuttamalla ei ole mahdollista ellei toimintaa tiukasti ohjaava lainsäädäntö muutu. Vaarana on koulutuksen laadusta tinkiminen.

- Uusi ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö valmistellaan vuodelle 2018, joten se ei tue toiminnan sopeuttamista, sanoo Lempinen.

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry kysyi viikolla 42/2015 jäseniltään rahoituksen leikkausten vaikutusta toimipisteisiin ja henkilöstöön. Kyselyyn vastasi 36 erikokoista koulutuksen järjestäjää, jotka edustavat 20 prosenttia kaikista ammatillisen koulutuksen järjestäjistä ja noin kolmannesta koulutuksen opiskelijamääristä.