AMKE ry:n toimitusjohtajan tervehdys

29.01.2015

Ei paikallisia sopimuksia ammatillinen peruskoulutuksen siirtyessä osaamisperusteisuuteen

Ammatillinen peruskoulutus siirtyy aikaperusteisuudesta osaamisperusteisuuteen 1. elokuuta 2015. Osaamisperuste ei synny lähiopetuksen määrästä, vaan opiskelija voi hankkia pisteitä jatkossa hyvin monimuotoisesti. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen nopeuttavat ja joustavoittavat opintoja.

Koulutuksen järjestäjän henkilöstöresurssien ja opetussuunnitelmien laadintaa ei saa ohjata se, millaisia opintojen sisällöt ja opettajien tuntijako ovat aiemmin olleet. Koulutuksen järjestäjien on syytä miettiä uudelleen opetuksen organisointi ja resursointi tutkinnoittain ja tutkinnonosittain.

23.1.2015 kokoontunut AMKE:n hallitus suosittelee jäsenilleen, että ne eivät sopisi paikallisesti opintopisteisiin siirtymisen vaikutuksesta työaikajärjestelyihin.

AMKE kuultavana näyttötutkintoja koskevasta lakiesityksestä

AMKE:n ensimmäinen varapuheenjohtaja Anssi Tuominen oli kuultavana 22.1. eduskunnan sivistysvaliokunnassa näyttötutkintojärjestelmää koskevasta lakiesityksestä (HE307/2014) AMKE:n lausunto


Järjestäjäverkon tulevaisuus

Eduskunnan sivistysvaliokunta käsittelee koulutuksen järjestäjäverkkoa (HE306/2014) ja toisen asteen koulutuksen rahoitusta (HE310/2014) koskevia lakiesityksiä. AMKE valmistautuu valiokunnan kuulemisiin näiden lakiesitysten pohjalta. Lausumme samansuuntaisesti kuin marraskuussa OKM:lle lainvalmistelun aikana.

OKM puolestaan valmistelee järjestämislupien hakuprosessin aloittamista. Työ on kesken, joten OKM peruutti 23.1. sovitun toisen asteen rakenteellisen uudistamisen ohjausryhmän kokouksen.

Itse hakulomakkeen eli järjestämislupaa hakevilta kerättävien tietojen osalta AMKE on korostanut ministeriölle myös muiden kuin taloudellisten mittareiden huomioimista luvan saamisen perusteena. Viimeksi tänään olemme viestittäneet, että kerättävät taloudelliset tunnusluvut on määriteltävä tarkasti, jotta päätöksenteon perustana olevilla luvuilla on todellisuuspohja ja lupaa hakevien organisaatioiden tietoja voidaan vertailla keskenään.

Olemme esittäneet samanmallista lomaketta, jota ammattikorkeakoulujen toimilupaprosessissa käytettiin. Siinä oli kuvattu selkeästi mitä tietoja kuhunkin kohtaan kirjataan ja kohdissa rajoitettu pituus.

Lisäksi olemme viestineet, että uusien lupien hakemisen perusteena pitäisi olla koulutuksen järjestäjän strategian, jonka kautta perustellaan uuden luvan hakemisen peruste (tarve ja erityistehtävä).

Minut saa kiinni puhelinnumerosta 040 7667 805 tai sähköpostilla petri.lempinen@amke.fi. Ajatuksiani ja kannanottojani voi seurata mm. Twitterissä @LempinenPetri, Facebookissa ja blogissa (www.lempinenpetri.blogspot.com).

Yhteistyöterveisin,

toimitusjohtaja
Petri Lempinen