Opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain sekä taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttaminen

07.03.2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö, lausuntopalvelu, 7.3.2022

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE pitää jatkuvan oppimisen edistämisen kannalta tärkeänä, että Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) rahoittaman muun kuin säännellyn koulutuksen tiedot tallennetaan valtakunnallisiin tietovarantoihin. AMKE suhtautuu kuitenkin varauksellisesti ehdotukseen, että tätä tarkoitusta varten perustettaisiin uusi rekisteri. Tietojen tallentamisessa tulisi hyödyntää olemassa olevia tietovarantoja. AMKE korostaa, että tietojen koontia tulee suunnitella osana jatkuvan oppimisen digitaalista palvelukokonaisuutta.

Lataa lausunto tästä