Yrkesproffs håller kommunen igång / Ammattiosaajat pitävät kunnan toiminnassa

Utan försäljare, elektriker, närvårdare och proffs inom tiotals andra yrken finns det inte några kommunala tjänster och inte heller några företag som är verksamma på kommunernas områden. Det är viktigt att säkerställa tillgången till de här yrkesproffsen. 

I många sammanhang har det konstaterats att kommunalvalet 2021 är ett utbildningsval. Landskapsreformen kommer att minska kommunernas uppgifter och vikten av utbildningstjänsterna kommer att öka. Kommunerna ansvarar för en betydande del av finansieringen och genomförandet av yrkesutbildningen. I kommunerna verkar även privata utbildningsanordnare som diversifierar kunskapstjänsterna. 

Utbildnings- och kunskapstjänsterna spelar en avgörande roll för hur framtidens kommuner kommer att se ut. AMKE vill lyfta fram följande aspekter som de förtroendevalda inom kommunens olika organ kan påverka:  

Yrkesutbildning stärker kommunernas livskraft 

 • Yrkesutbildningstjänster av hög kvalitet bör finnas tillgängliga för personer i arbetsför ålder.
  • Yrkesutbildningstjänsterna säkerställer tillgången till kvalificerad arbetskraft och kompetensutveckling. En förutsättning för att en företagare ska vara framgångsrik är kontinuerlig uppdatering av kunnandet.  
 • Yrkesutbildningens attraktionskraft ska påverkas aktivt.  
  • Samarbetet mellan yrkesutbildningen, studiehandledningen inom den grundläggande utbildningen och företagen i regionen ska ökas. PRAO-perioder i företag, sommarjobb, utbildningskontrakt, utbildningsavtal och läroavtal ska möjliggöras och sysselsättningen ska stödas. 
 • Företagande ska göras attraktivt 
  • Företagsfostran och att pröva på företagande ska stödas, och företagsrådgivning och -stöd med låg tröskel ska tillhandahålls redan under yrkesstudierna. 
 • Lederna mellan yrkesutbildningen och högskoleutbildningen ska sättas i skick 
  • Praktiskt samarbete och möjliggörande av ledstudier särskilt med yrkeshögskolorna i det egna landskapet ökar villigheten att fortsätta med studier på högre nivå. 


Djärva lösningar behövs för att upprätthålla utbildningstjänsterna 

 • I och med att den demografiska strukturen förändras måste nya lösningar hittas för att genomföra utbildningstjänsterna som lokala tjänster.  
  • Digitala lärmiljöer och lösningar måste utnyttjas på ett mångsidigt sätt, och lärandet i arbetslivet måste också stärkas. 
 • Hela kedjan av kunskaps- och utbildningstjänster ska sättas i skick, från yrkesutbildning till högre utbildning 
  • Företag drar nytta av forsknings-, utvecklings- och innovationssamarbete mellan yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor och universitet. En betydande del av innovationerna skapas i samband med praktiska arbetsuppgifter. 
    

Ladda ner AMKEs kommunalvalsbroschyr (pdf)
Ladda ner information om yrkesutbildning (pdf)

Partiernas tankar om utvecklingen av yrkesutbildningen i kommunerna framgår av videorna nedan:

 

 

 

 

 

 


Videor begärdes av samtliga partier i januari 2021

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi