Verkostosta DIGIvoimaa

05.04.2022

Pari viikkoa sitten meitä istui lähes kolmekymmentä ammatillisen koulutuksen tietohallinnosta vastaavaa virtuaalisilla aamukahveilla ja jaoimme tilannetietoja tämänhetkisestä tietoturvatilanteesta, varautumis- ja toipumissuunnitelmistamme, tietoturva-auditoinneista ja oppilaitoksille tarjotuista muista tietoturvaan liittyvistä palveluista. Tunnelma oli käsinkosketeltavan kirkas – yhdessä olemme enemmän. 

Perinteinen tietohallinto on harvoin ollut yhtä kiinnostava toiminto oppilaitoksissa kuin se on juuri nyt. Euroopan viimeaikaiset tapahtumat ovat syystäkin saaneet oppilaitosten johdon esittämään kysymyksiä käytössään olevien järjestelmien tietoturvallisuudesta ja kyvystä reagoida mahdollisiin poikkeamiin. Nettiyhteys on ammatillisellekin koulutukselle tärkeämpi kuin normaalitilanteessa välttämättä huomaammekaan.

Tässä ympäristössä toimiminen vaatii kykyä hahmottaa isoja kokonaisuuksia ja asioiden riippuvuuksia sekä kykyä tunnistaa akuutisti huomiota vaativat asiat. Yksin terävimmältäkin tietohallintoyksiköltä voisi hyvin mennä olennaisia yksityiskohtia tutkan ohi. Etenkin nyt käsillä olevassa poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa monen tasoisia havaintoja pitäisi pystyä tekemään tavanomaista nopeammin, verkostoituminen on jälleen osoittamassa erinomaisuutensa. 

AKTIV-verkosto on jo useiden vuosien ajan koonnut yhteen ammatillisen koulutuksen it-vastaavia vapaamuotoiseen yhteiseen keskusteluun ja kokemusten vaihtoon. Yhteistä keskustelua on käyty laajasti kaikista oppilaitosten tietohallinnon näkökulmasta ajankohtaista teemoista. Vaikka tekniset toteutukset voivat käytännön tasolla olla eri organisaatioissa erilaisia, sparraamme toisiamme kollegoina, selvitämme omien ratkaisujemme taustalle vastaavien organisaatioiden kokemuksia tarjotuista tietoteknisistä ja -järjestelmäpalveluista, vertailemme saamiamme myyntipuheita ja varmistamme referenssitarinat. 

Tietohallinto, it- tai ict-palvelut, digipalvelut – tietohallintotoiminnolla on oppilaitoksissa monia nimiä. Yhtä lailla vastuualueiden kirjo ja luonnollisesti myös kunkin organisaation omien it-ammattilaisten määrät vaihtelevat. Ytimenä kaikilla on kuitenkin tukea organisaatiota sen strategian mukaisessa toiminnassa huolehtimalla koulutuksen järjestäjän tietoliikenneyhteyksistä, laitehankinnoista ja tietojärjestelmistä, tämän tontin hankinnoista puitesopimuksineen ja kilpailutuksineen, ohjelmistojakeluista ja -päivityksistä, käyttäjähallinnasta, käyttöoikeuksista, järjestelmäintegraatioista ja arjen tuesta tietotekniikan käytössä. Ja kaikki se täytyy tehdä tietoturvallisesti, kansallista lainsäädäntöä ja muuta viranomaisten ohjeistusta noudattaen, valtakunnallisten yhteentoimivuusvaatimusten mukaisesti. Toimintaympäristössä, jossa kevyt juoksuvauhti riittää vain pitämään nenän nipin napin pinnalla ja jossa oppilaitosorganisaatiot eivät ole erityisen houkutteleva työnantaja it-ammattilaisille – siitäkin huolimatta, että tehtävät ovat monipuolisia, mielenkiintoisia ja uusia haasteita riittää joka päivälle. 

Ja samaan aikaan olemme viemässä toisen asteen koulutusta digitalisaation maailmassa isoja harppauksia eteenpäin. Koulutuksen järjestäjien tietojärjestelmiin ja it-infraan kohdistuu valtavia kehittämispaineita sekä toiminnallisella että teknisellä tasolla. Paineita tulee niin järjestelmätoimittajilta, organisaation omista toiminnan kehittämistarpeista kuin ohjaavilta viranomaisiltakin, eivätkä aikataulutoiveet ole läheskään aina järjestelmäteknisesti ja toimintaan kohdistuvien muutosvaatimusten näkökulmasta realistisia. Vastikään käynnistynyt opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ammatillisen koulutuksen kokonaisarkkitehtuurihanke tuottaa ammatilliselle koulutukselle valtakunnallisesti yhtenevät kokonaisarkkitehtuurikuvaukset, jotka voivat auttaa jatkossa hankkimaan ja kehittämään jo lähtökohtaisesti yhteentoimivia ratkaisuja. Tosin jonkun on näitä hankkeessa tuotettavia yhteisiä kuvauksia myös jatkossa ylläpidettävä. Mutta se on vasta seuraava haaste. 

Ilman yhteistyötä digin valjastaminen ammatillisen koulutuksen eduksi on mahdotonta, mutta onneksi verkostoituminen on paitsi antoisaa, myös mukavaa! 
--
AKTIV-verkoston puheenjohtaja, Gradian digipalvelupäällikkö Hanna Rajala työn ulkopuolella: Viihdyn parhaiten luonnossa kahden metsästysnoutajani kanssa. Rakennan parhaillaan mieheni kanssa vanhasta ambulanssista retkiautoa metsäreissuille. 

Kirjoittaja

Hanna Rajala
Digipalvelupäällikkö, GRADIA Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Rajala Hanna