Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Yhteystiedot

Uudistuminen vaatii joustavuutta

25.02.2017

Ihmisten ja elinkeinoelämän koulutustarpeet eivät noudata oppilaitosten lukuvuosien tai suunnittelun rytmejä. Asiakaslähtöisyys toteutuu, jos lainsäädäntö mahdollistaa nykyistä joustavamman toiminnan. Se on myös koulutuksen järjestäjien toive, kun lakiesitystä viimeistellään.

Kaksi kolmasosaa opiskelijoista on aikuisia ja eri ikäiset opiskelijat suorittavat opintoja ja tutkintoja hyvin eri tavoin. Heillä on oltava aito mahdollisuus yksilöllisiin opintoihin.

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen tuominen yhteen järjestämisluvassa ja rahoitusjärjestelmässä helpottaa resurssien käyttöä, mutta se ei yksin riitä. Koulutuksen supistuneesta rahoituksesta 70 prosenttia käytettään henkilöstöön. Joustavuus tämän resurssien käytössä on ehdoton edellytys reformin onnistumiselle.

Opettajien työaikajärjestelmän sekä työ- ja virkaehtosopimusten uudistaminen ovat välttämättömiä, jotta henkilöstön työpanos saadaan täysimääräisesti opiskelijoiden eduksi. Ilman niitä reformin tavoitteisiin on vaikea päästä.

Yhtä tärkeää on ymmärtää ja hyväksyä, että oppilaitoksen koko henkilöstöllä on rooli opiskelijoiden kouluttamisessa ja kasvattamisessa. Tekniikan oppimisympäristöissä, opetusmaatiloilla -ravintoloissa sekä ammatillisissa erityisoppilaitoksissa on paljon ohjaajia ja oman alan ammattihenkilöstöä, jota ilman koulutus ei onnistu. Ilman heidän työpanostaan ei opettajienkaan työ onnistu.

Kirjoittaja

Petri Lempinen
Toimitusjohtaja AMKE ry

Lempinen Petri

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi